Aktualności

Zadbajmy o bezpieczeństwo rowerzystów

2015.05.21 09:00 , aktualizacja: 2015.07.15 13:31

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Prezentacja Komendy Stołecznej Policji na temat ruchu drogowego w Warszawie fot. D. Ł. Cichocka
  • Od lewej – Sekretarz Województwa – Dyrektor UMWM w Warszawie Waldemar Kuliński, marszałek Adam Struzik i nowo powołany pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej – oficer rowerowy Krzysztof Knyż fot. D. Ł. Cichocka
  • Głosowanie członków Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego fot. D. Ł. Cichocka
  • Krzysztof Knyż mówi o potrzebach związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu rowerowego na Mazowszu fot. D. Ł. Cichocka
  • Przemówienie dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Roberta Gałązkowskiego, członka Rady fot. D. Ł. Cichocka
  • Marszałek Adam Struzik i oficer rowerowy Krzysztof Knyż fot. D. Ł. Cichocka

O tym, że rower to idealna alternatywa dla samochodu i komunikacji miejskiej mówi się coraz częściej. W gminach i miastach podejmowane są konkretne decyzje, które ułatwiają korzystanie z tego środka transportu. W efekcie coraz częściej przesiadamy się na rowery. Dlatego tematem ostatniego posiedzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanego w urzędzie marszałkowskim był rozwój komunikacji rowerowej na terenie województwa. Powołany został również pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej – oficer rowerowy. Został nim sekretarz MRBRD Krzysztof Knyż.

 

Ścieżek coraz więcej

Dzięki unijnym środkom z kończącej się już perspektywy unijnej RPO WM 20072013 powstało na Mazowszu ponad 100 km ścieżek rowerowych. W kolejnej perspektywie na lata 20142020 trasy dla rowerzystów to jedna z kwestii priorytetowych. Tylko w ramach ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – mechanizm stworzony dla Warszawy i obszaru funkcjonalnego wokół stolicy) przewidziany jest nabór na stworzenie dróg rowerowych na terenie tzw. warszawskiego obszaru funkcjonalnego. Nna dofinansowanie ścieżek, które będą mogły stanowić np. alternatywny dojazd do pracy, przeznaczonych jest  43,8 mln euro.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim…

Taki rozwój szlaków rowerowych to wyzwanie dla samorządów. Powołany przez marszałka oficer rowerowy to odpowiedź na pilną potrzebę działań, które ograniczyłyby zagrożenia drogowe dla tej grupy niechronionych uczestników ruchu. Pełnomocnicy marszałków w zakresie komunikacji rowerowej zostali powołani już m.in. w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim. Powstanie również projekt bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – B&N (B jak bezpieczny i N jak niechroniony). Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także do seniorów. Zakłada cykl spotkań, współpracę z placówkami szkolnymi czy organizację konkursów dotyczących m.in. poruszania się pieszych i rowerzystów na drogach wszystkich kategorii.

 

…ale wygoda też jest ważna

Kolejne zadania rady i pełnomocnika to m.in. kompleksowy spis istniejących szlaków rowerowych, a także wypracowanie koncepcji połączenia istniejących odcinków szlaków, które prowadziłyby np. do miejsc wypoczynku czy obiektów turystycznych. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jako priorytetowe działanie wskazał natomiast potrzebę ujednolicenia sposobu oznakowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

 

Liczba wyświetleń: 575

powrót