Aktualności

„Dzień z Projektami Unijnymi” na SGH

2015.05.21 12:20 , aktualizacja: 2015.07.10 10:32

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Jak pozyskać fundusze europejskie? Jak bezbłędnie przygotować wniosek i skutecznie ubiegać się o dotacje? Na jakie cele przewidziane są pieniądze w nowej perspektywie 2014–2020? Które projekty mogą liczyć na dofinansowanie na Mazowszu? Oto kilka z długiej listy pytań, na które odpowiadano podczas Dnia z Projektami Unijnymi.

 

Temat przewodni

Wydarzenie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH. Tym razem skoncentrowano się na nowej agendzie unijnej. Motywem przewodnim wykładów, warsztatów i ćwiczeń, w których można było uczestniczyć było pozyskiwanie unijnego dofinansowania.

 

Co nas czeka?

Jednym z prelegentów był marszałek Adam Struzik, który w swoim wystąpieniu przedstawił wizję rozwoju Mazowsza do 2030 r. – Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny, z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców – mówił marszałek. Głównym celem na najbliższe lata jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim przy jednoczesnym wzroście znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie. Aby to osiągnąć, wyznaczone zostały strategiczne obszary, które trzeba rozwijać, korzystając z unijnego wsparcia.

 

Priorytety

W temacie przemysłu i produkcji działania skierowane będą na rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym. Środowisko i energetyka kładzie nacisk na zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska.

 

Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii to główne założenie dotyczące szeroko rozumianej gospodarki. W obszarze transportu i przestrzeni publicznej najważniejsze będą poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego, natomiast w obszarze społeczeństwa – poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Jeśli chodzi o kulturę działania skoncentrujemy się na wykorzystaniu potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.

 

Praktyka

Przybyli na uczelnię goście i osoby zainteresowane środkami unijnymi mogli dowiedzieć się o programach dofinansowań unijnych i preferowanych przedsięwzięciach, o funduszach unijnych dotyczących innowacyjności, przedsiębiorczości i wzmacniania współpracy biznesu z nauką. Eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pokazywali jak najlepiej rozpocząć i skutecznie rozwijać własny biznes, wykorzystując środki unijne.

  • Kilka obszarów - z podziałem na cele strategiczne - na które można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej arch. UMWM
  • Marszałek Adam Struzik podczas wystąpienia na temat przyszłości Mazowsza w kontekście realizacji nowej agendy unijnej Fot. Barbara Drabent
  • Słuchacze w jednej z sal Szkoły Głównej Handlowej Fot. Barbara Drabent
  • Marszałek Adam Struzik prezentuje wizję Mazowsza do 2030 r. Fot. Barbara Drabent
  • Publiczność słuchająca jednego z wystąpień Fot. Barbara Drabent
  • Małgorzata Nejfeld mówi o tym, jak skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej Fot. Barbara Drabent
  • Słuchacze skupieni na prezentacji Fot. Barbara Drabent
  • Wystąpienie na temat pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 Fot. Barbara Drabent

Liczba wyświetleń: 744

powrót