Aktualności

Dla Was Pacjenci nasza wiedza, ręce, serca…

2015.05.23 11:30 , aktualizacja: 2015.07.16 09:46

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Pacjent naszym przyjacielem a jego zdrowie najwyższą wartością – to hasło przyświeca w codziennym wykonywaniu obowiązków dyrekcji oraz pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

Struktura

W ramach SPZZOZ w Sierpcu działa szpital i przychodnia specjalistyczna z dwudziestoma poradniami. Pacjenci objęci są opieką medyczną na siedmiu oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgicznym, intensywnej terapii, rehabilitacyjnym, pediatrycznym, ginekologiczno-położniczym oraz neonatologicznym. Łącznie 173 łóżka.

 

Stawiają na jakość

Placówka, zgodnie ze stosowaną polityką jakości, konsekwentnie dąży do udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami, nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy. Sierpecki szpital otrzymał Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008, honorowany przez kraje UE oraz wiele państw na całym świecie. Ujednolica zasady postępowania w wielu obszarach prowadzonej działalności, oznacza też większą konkurencyjność i ułatwienie współpracy z innymi placówkami. W uroczystości wziął udział marszałek Adam Struzik, który wręczył listy gratulacyjne 50 najbardziej aktywnym i efektywnym pracownikom SPZZOZ, w podziękowaniu za ich wkład pracy w rozwój jednostki. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jose' de San Martin w Sierpcu.

 

Przeciwdziałają wykluczeniu informacyjnemu

SPZZOZ ustawicznie rozwija swoją działalność. W placówce wdrożono m.in. system informacji medycznej w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 2 Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

 

Przyszłość…

Placówka sukcesywnie remontuje i modernizuje oddziały szpitala i poradnie przychodni specjalistycznej.  W planach są dalsze zmiany ukierunkowane na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz warunków ich pobytu w SPZZOZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pracownicy SPZOZ w otoczeniu dyrekcji i marszałka województwa fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Marszałek skierował słowa powitania do uczestników wydarzenia fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Nagrodzeni pracownicy SPZOZ w Sierpcu z marszałkiem Adamem Struzikiem fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Dyrektor SPZOZ w Sierpcu Dorota Kowalkowska z przyznanym jednostce certyfikatem fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Goście wydarzenia fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Uroczystość nadania certyfikatu SPZOZ w Sierpcu fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Młodzież sierpeckich szkół wystąpiła z programem artystycznym fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Budynek SPZOZ w Sierpcu fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Odział chirurgii w sierpeckim szpitalu fot.SPZOZ w Sierpcu
  • Odział wewnętrzny w sierpeckim szpitalu fot. SPZOZ w Sierpcu

Pliki do pobrania

Rozmiar: 804 kB, Liczba pobrań: 368, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 935

powrót