Aktualności

OSP w Starej Błotnicy rozpoczyna drugi wiek działalności

2015.07.06 11:40 , aktualizacja: 2015.07.07 11:54

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Nowy sztandar dla jednostki OSP w Starej Błotnicy fot.Marian Głuchowski
  • Druhowie-ochotnicy z OSP Stara Błotnica fot.Marian Głuchowski
  • Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczną publiczność fot.Marian Głuchowski
  • Słowo do zebranych skierował prezes OSP Stara Błotnica Stanisław Starosta fot.Marian Głuchowski

100 lat temu powstała „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Błotnicy (pow. białobrzeski). Marszałek Adam Struzik, doceniając zasługi strażaków, uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 

 

Marszałek Adam Struzik, wręczając medal podkreślił, że strażacka służba to swoiste powołanie, wynikające z głębokiego humanizmu i chęci niesienia bezinteresownej pomocy innym. Podziękował druhom za ofiarność i zaangażowanie, jakim wykazują się podczas sprawnie przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie oraz liczne zasługi, staną się mobilizacją do dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

 

Wyróżnienia

Dyplomy uznania otrzymali także czterej najbardziej zasłużeni druhowie-ochotnicy OSP Stara Błotnica, dla których słowa przysięgi strażackiej, mówiące o poświęceniu, odpowiedzialności i mężnej postawie, stały się treścią i sensem życia – prezes Stanisław Starosta, skarbnik Tadeusz Stachowiak, komendant gminny Stanisław Wiatrak oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Kowalik.

Jednostkę w Starej Błotnicy odznaczono także Złotym Znakiem Związku OSP RP za długoletnią aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej.

 

Rola jednostek

Zajmują w historii polskich miast i wsi szczególne miejsce. Tworzyli je z pełnym zaangażowaniem sami mieszkańcy, wyposażając druhów w umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Zadania, jakich się podejmują się strażacy-ochotnicy, są bardzo trudne i ryzykowne. Pokonują strach i z narażeniem własnego zdrowia oraz życia niosą pomoc, gdy żywioł ognia, wody albo inne niebezpieczeństwo zagraża ludziom lub ich mieniu. Ich bohaterska postawa, poświęcenie oraz skuteczne działania spotykają się zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem.

Ochotnicze Straże Pożarne, jako organizacje społeczne, nie tylko strzegą bezpieczeństwa, ale też mają znaczący wpływ na życie lokalnej wspólnoty. Podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, tak i teraz strażacy-ochotnicy biorą czynny udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, organizują również spotkania integrujące mieszkańców.

 

OSP w Starej Błotnicy

Jednostka jest jedną z wyróżniających się w powiecie białobrzeskim. Obecnie tworzy ją 48 ochotników. Jej profesjonalizm działania został doceniony przez włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Funkcjonowanie w takich strukturach nakłada na ochotników przede wszystkim obowiązki – na miejsce zdarzeń muszą dotrzeć często przed zawodowcami z PSP i do ich przybycia prowadzić samodzielnie skuteczne akcje ratownicze. Z tego obowiązku druhowie wywiązują się znakomicie.

 

Liczba wyświetleń: 613

powrót