Aktualności

Wodociąg i kanalizacja w Tarczynie

2015.07.13 14:30 , aktualizacja: 2015.07.15 10:19

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • fragment urządzeń stacj uzdatniania wody Fot. arch. MJWPU
  • sygnatariusze umowy - od lewej Burmistrz Tarczyna Barbara Garlicz i wicemarszałek Leszek Ruszczyk Fot. arch. MJWPU
  • przekazanie umowy -  od lewej Burmistrz Tarczyna Barbara Garlicz i wicemarszałek Leszek Ruszczyk Fot. arch. MJWPU
  • podpisanie umowy na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tarczynie Fot. arch. MJWPU

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz burmistrz Tarczyna Barbara Galicz i zastępca skarbnika gminy Małgorzata Olak podpisali umowę na dofinansowanie ukończonego już projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11,5 mln zł, z czego prawie 3,8 mln zł pochodziło z unijnego budżetu.

 

Kto skorzysta z sieci?

Rozbudowa sieci to jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowanych w gminie. Powstało 46 km sieci wodociągowej i blisko 3 km sieci kanalizacyjnej.

 

Z nowo powstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystają mieszkańcy miejscowości: Janówek i Tarczyn (budowa kanalizacji sanitarnej), Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn, Wólka Jeżewska, Jeżewice, Many, Werdun, Bystrzanów, Borowiec, Suchodół, Suchostruga (budowa wodociągu).

 

Stacje uzdatniania wody

Przeprowadzona inwestycja to przede wszystkim nowoczesne technologie w gospodarce wodno-ściekowej Nowa stacja uzdatniania wody powstała w Wólce Jeżewskiej, zaś istniejąca w Pawłowicach przeszła modernizację. Stacje pracują w pełni automatycznie, a przydomowe przepompownie oraz urządzenia posiadają certyfikaty jakości. Dzięki tym udogodnieniom w gminie poprawiła się jakość wody pitnej oraz zostało uregulowane jej ciśnienie.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice i budową nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn

Beneficjent: gmina Tarczyn (powiat piaseczyński)

Całkowita wartość projektu: 11 566 199,68 zł

Kwota dofinansowania: 3 798 239,32 zł

Działanie: 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Liczba wyświetleń: 1868

powrót