Aktualności

Pieniądze na ochronę zdrowia

2015.07.21 14:55 , aktualizacja: 2015.07.24 08:29

Autor: Dagmara Jaworska, Wprowadzenie: Piotr Mączewski

  • Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i minister zdrowia Marian Zembala podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych Fot. Małgorzata Kudelska
  • Minister Marian Zembala przedstawia cele Komitetu Fot. Małgorzata Kudelska
  • Minister zdrowia z aktem powołania członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc do Komitetu Fot. Małgorzata Kudelska
  • Uczestnicy spotkania w Sali Kolumnowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Fot. Małgorzata Kudelska
  • Akty powołania przedstawicieli Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych Fot. Małgorzata Kudelska

W poniedziałek, 20 lipca br, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) w sektorze ochrony zdrowia, któremu przewodniczył minister zdrowia Marian Zembala. Ustalenia Komitetu będą podstawą uruchomienia środków unijnych na zadania związane z opieką medyczną. Do rozdysponowania jest 12 mld zł, a pierwsze konkursy będą ogłoszone w najbliższych dniach.

 

Różnorodne finansowanie

Środki unijne na ochronę zdrowia będą pochodziły zarówno z programów centralnych, tj. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, jak też z Regionalnych Programów Operacyjnych. Kluczowym elementem dla ich wdrażania są prace Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia. Jego przewodniczącym jest minister zdrowia, a tworzą go przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji. W procesie wdrażania środków udział będą brały Komitety Monitorujące poszczególnych programów operacyjnych oraz instytucje wdrażające na poziomie centralnym i regionalnym. Mazowsze reprezentuje członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

 

Innowacyjność i wysoka jakość w ochronie zdrowia

Minister zdrowia przedstawił wyniki negocjacji z Komisją Europejską na temat możliwości szybkiego uruchomienia inwestycji w obszarze ochrony zdrowia współfinansowanych z funduszy europejskich. Dotyczyły one uzgodnienia warunków sprawnego rozpoczęcia przedsięwzięć służących rozwojowi profilaktyki zdrowotnej, kształceniu kadr medycznych, tworzeniu i rozwojowi na uczelniach medycznych centrów symulacji medycznej, poprawie jakości opieki nad osobami starszymi, wdrożeniu rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwojowi infrastruktury w podmiotach leczniczych. Środki unijne będą przeznaczone na inwestycje służące przekształceniu polskiej służby zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, wykorzystujący wszelkie innowacje, służące poprawie jakości opieki nad pacjentem. Profesor Zembala podkreślił, że w trakcie rozmów Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na potrzebę komplementarności projektów na różnych szczeblach i zaznaczył, że drogowskazem w ochronie zdrowia jest dokument „Police Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.

 

Ten dokument to „mądra ściąga”, która pokazuje, w którym obszarze, jaki podmiot może starać się o wsparcie, np. powiat, stowarzyszenia pacjentów czy pogotowie ratunkowe  wyjaśnił minister.

 

Ogólnopolskie konkursy

Dzięki sprawnemu zakończeniu procesu negocjacji z Komisją Europejską, możliwe jest szybkie ogłoszenie pierwszych konkursów finansowanych ze środków strukturalnych. Podczas konferencji we Wrocławiu (23 lipca) i Warszawie (30 lipca) ogłoszone będą dwa ogólnopolskie konkursy: pierwszy na rzecz uruchomienia dziennych domów opieki medycznej, drugi – dotyczący utworzenia/rozbudowy centrów symulacji medycznej.

– Będą dla nas ważne również programy profilaktyczne, promocja zdrowia, kształcenie kadr medycznych – lekarzy i pielęgniarek. Będzie można stworzyć silne wsparcie dla nowych osób, chcących kształcić się na kierunku pielęgniarstwo czy położnictwo – zapowiedział dyrektor departamentu funduszy europejskich w resorcie zdrowia Michał Kępowicz.

 

Długofalowe działania

Nowo powołany Komitet będzie działał do 2022 r. W tym czasie oceni projekty dotyczące ochrony zdrowia opracowywane na poziomie ministerstw i regionów.

Liczba wyświetleń: 653

powrót