Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2015.09.08 15:25 , aktualizacja: 2015.09.08 15:43

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Radni zajmowali się istotnymi dlla społeczności Mazowsza sprawami fot.Justyna Michniewicz
  • Radni PSL, w tym wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska fot.Justyna Michniewicz
  • Posiedzenie prowadził przewodniczący Ludwik Rakowski fot.Justyna Michniewicz
  • Przedstawiciele zarządu województwa i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy fot.Justyna Michniewicz
  • Głos zabiera wicemarszałek Leszek Ruszczyk fot.Justyna Michniewicz
  • Posiedzenie sejmiku, 8 września fot.Justyna Michniewicz
  • Radni Po, w tym członek zarządu Elżbieta Lanc fot.Justyna Michniewicz
  • Za mównicą stoi radny Wiesław Kołodziejski fot.Justyna Michniewicz

Radni, na posiedzeniu 8 września br., przyjęli m.in. stanowisko dotyczące przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez dzielnicę Wesoła oraz nadali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Stanowiska

W przyjętym stanowisku radni uważają, że „podstawą prac nad przebiegiem Wschodniej Obwodnicy  Warszawy przez teren dzielnicy Wesoła powinien być dotychczasowy wariant, przewidujący budowę tunelu”. Wskazują, że proponowany przez GDDKiA wariant jest sprzeczny ze strategicznymi dokumentami Samorządu Województwa Mazowieckiego i m.st Warszawy.

 

Nagrodzono działania prospołeczne

Sejmik nadał też Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” w dwudziestą piątą rocznicę powstania. Działania organizacji koncentrują się przede wszystkim na poprawie jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnieniu dostępu do leczenia i rehabilitacji. Angażuje się również w promocję Mazowsza, realizując programy turystyczne „Barwy Mazowsza” i „Sacrum i Profanum”.

 

Turystyka i kultura regionu

Radni przyjęli „Strategię Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020” – dokument strategiczny, opisujący zamierzenia Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze turystyki w perspektywie najbliższych siedmiu lat. Uchwalono również „Strategię Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020”, wyznaczającą główne idee polityki kulturalnej regionu.

 

Inwestycje drogowe

Dzięki współpracy samorządów Sierpca, powiatu sierpeckiego i województwa mazowieckiego, wybudowany zostanie blisko dwukilometrowy odcinek ul. Narutowicza w Sierpcu, prowadzący do Muzeum Wsi Mazowieckiej. Sejmik zgodził się na przekazanie miastu pomocy finansowej w wysokości 4 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 7,1 mln zł. Radni wyrazili też zgodę na zawarcie umowy z powiatem przasnyskim na remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wymianę grzejników i windy osobowej. Dofinansowanie projektu pochodzić będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wyniesie 125 tys. zł.

 

Zagospodarowanie przestrzenne

Radni przyjęli ponadto zmiany w budżecie na 2015 r. oraz uchwałę w sprawie trybu rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności marszałka i zarządu województwa. Przegłosowali uchwały dotyczące rozstrzygnięcia wezwań do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew oraz przekazania do sądu administracyjnego skarg na tę uchwałę.

Liczba wyświetleń: 812

powrót