Aktualności

Lekcja z marszałkiem

2015.09.10 12:40 , aktualizacja: 2015.09.11 09:37

Autor: Zdzisława Barankiewicz, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek podczas wykładu podkreślił rolę edukacji wró młodego pokolenia Mazowszan fot.ZSEK im. L....
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego to ponadgimnazjalna szkoła publiczna, funkcjonująca w trybie stacjonarnym fot.ZSEK im. L....
  • Marszałek wręcza zaświadczenie nnjednej z uczennic uczestnicących w stażu fot.ZSEK im. L....
  • Marszałek wręczył stażystom stosowne certyfikaty fot.ZSEK im. L....
  • Zawiadczenia o ukończeniu kursu - otrzymali je uczestnicy staży fot.ZSEK im. L....
  • Pedagodzy i uczeń płockiej szkoły fot.ZSEK im. L....
  • Liczni słuchacze - uczniowie płockiego zespołu szkół

W najstarszej szkole zawodowej na Mazowszu – Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, 10 września, gościł Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Poprowadził wykład na temat funduszy Unii Europejskiej dla Polski i Mazowsza w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Marszałek przedstawił założenia polityki strukturalnej UE, a w szczególności szanse i możliwości rozwoju Mazowsza. Okazją do spotkania było wręczenie zaświadczeń o ukończeniu stażu dla 102 uczniów uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła  we wrześniu kończy  działania rozwojowe w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (lidera projektu) w ramach partnerstwa z  gminą Miasto Płock. Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2015 r. Wartość zadania to 1 600 003,36 zł, dofinansowanie z EFS wyniosło 1 367 950,36. Pozostała kwota to wkład własny niefinansowy.

 

Edukacja – kluczowy czynnik sukcesu

W ramach projektu zrealizowano 1464 godziny zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 260 uczniów. Uczestników objęto  doradztwem zawodowym. Pomocą służył też psycholog, który pracował z wykorzystaniem zakupionych w projekcie gier coachingowych.

Jednym z ważniejszych i trudniejszych elementów projektu były staże w przedsiębiorstwach. Uczestniczyło w nich 251  uczniów, którzy podczas wakacji i/ lub ferii zrealizowali 150 godzin stażu pod nadzorem opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Każdy stażysta otrzymał stypendium w wysokości 1300 zł (netto), a opiekun 500 zł (brutto). Łączne koszty stypendiów w ramach projektu to kwota 327 600 zł,  opiekunów stażystów – 125 500 zł. Wartością samą w sobie było także poszukiwanie miejsca odbycia stażu,  zapoznanie z procedurą prowadzącą do podpisania umowy, umiejętność analizowania jej zapisów, realizacji ustaleń (np. do wypłaty stypendium stażowego potrzebne jest konto w banku, które można założyć przez internet). Warto więc poszukać korzystnej oferty, bez opłat itp.). Wszyscy kandydaci na staż odbyli też kurs bhp, uzyskując stosowny certyfikat.

 

Dodatkowe korzyści

Zaangażowanie się szkoły w projekt pozwoliło na wyposażenie placówki w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia w zawodzie. Przeznaczono na to 302 198,36 zł, nie licząc pieniędzy na materiały zużywalne, pomoce i podręczniki dla uczestników zajęć. Dzięki funduszom projektowym powstała w szkole pracownia hotelarska złożona z pokoju hotelowego, recepcji i sali przygotowania śniadań. Każde pomieszczenie poza częścią praktyczną wyposażone jest w stoły, ławki, sprzęt IT. Utworzono także pracownię sprzedaży, a zakupiony sprzęt wykorzystano do realizacji egzaminu zawodowego według nowych zasad. Znacznie doposażono także pracownię geograficzną i ekonomiczną. Zakup ekranu o dużym formacie i podwieszonego rzutnika zaowocował  utworzeniem mini salki kinowej, w której teraz realizowane są zajęcia zawodowe i ogólnokształcące.

Liczba wyświetleń: 644

powrót