Aktualności

Debata o zdrowiu

2015.09.11 07:35 , aktualizacja: 2015.09.11 09:41

Autor: Dagmara Piwońska-Kuc (ZD), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk Fot. Michał Słaby
  • uczestnicy spotkania dot. podmiotów leczniczych Fot. Michał Słaby
  • Z ekspertami spotkali się członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Aleksandra Szwed Fot. Michał Słaby
  • Podczas spotkania poświęconego zdrowiu przemawia dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak Fot. Michał Słaby
  • uczestnicy spotkania, na pierwszym planie Małgorzata Stachurska-Turos, Jarosław Rosłon, Andrzej Mazur, Tatiana Garstka Fot. Michał Słaby
  • członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc przemawia podczas spotkania poświęconego zdrowiu Fot. Michał Słaby
  • Kwestie zdrowia omówił m.in. Wojciech Górnik – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Programowania i Realizacji Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Fot. Michał Słaby

Skąd pozyskać środki na działalność? M.in. na ten temat w czwartek odbyło się spotkanie kierowników podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Szansa na dofinansowanie

Poruszono na nim kwestie związane z możliwością aplikowania przez podmioty lecznicze o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz ich pozyskiwanie na termomodernizację w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Przedstawiono też założenia dotyczące realizacji RPO WM 2014–2020 obejmujące programy polityki zdrowotnej oraz ustalono składy grup roboczych biorących udział w ich opracowaniu.

 

Eksperci rozmawiali też na temat zagadnień związanych z wyceną świadczeń zdrowotnych w kontekście tworzonych obecnie map potrzeb zdrowotnych, przygotowywaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Natomiast dyrekcja Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprezentowała działania, jakie podejmuje, by wypłacić podmiotom leczniczym nadwykonania powstałe w poprzednich okresach rozliczeniowych.

 

Wielu ekspertów

Spotkanie było inicjatywą Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Byli też przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, departamentów Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Zdrowia i Polityki Społecznej i Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

 

Liczba wyświetleń: 1372

powrót