Aktualności

Oblicza współczesnej psychiatrii

2015.10.01 15:45 , aktualizacja: 2015.12.23 12:35

Autor: Anna Jurkiewicz, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (opr.WKZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Członek zarządu Elżbieta Lanc, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Agnieszka Gonczaryk oraz przedstawiciele podmiotów leczniczychi fot.Agnieszka Stabińska
Liczni  uczestnicy konferencji fot.Agnieszka Stabińska
Na temat lęku u dzieci mówiła L. Popek fot.Agnieszka Stabińska

Zagadnienia dotyczące psychiatrii w Polsce i na Mazowszu były głównym tematem konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie otworzyła członek zarządu Elżbieta Lanc, podkreślając trudności z jakimi zmaga się współczesna psychiatria.

 

Ważki temat

Problematyka lęku u dzieci, przemocy seksualnej w rodzinie, zaburzeń snu i osobowości jako problemu medycznego i społecznego, schizofrenii oraz depresji to kolejne tematy poruszane podczas dyskusji. Uwagę zwrócono również na rolę społeczności lokalnych i inwestycji społecznych jako niezbędnych czynników w profilaktyce zdrowia psychicznego i aktywizacji społecznej osób chorych psychicznie. Przedstawiciele podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, zaprezentowali swoje placówki i podzielili się uwagami na temat funkcjonowania opieki psychiatrycznej na Mazowszu.

 

Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Spotkanie stało się doskonałą okazją do podsumowania jej działalności oraz oceny obecnego stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie. Rada jest organem odpowiedzialnym za monitorowanie dostępności różnych form opieki psychiatrycznej w województwie mazowieckim. Jej zadaniem jest opracowanie, koordynacja i monitorowanie realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opartego na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

 

W konferencji uczestniczyli radni województwa mazowieckiego, przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

 

Organizatorem spotkania był Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego.

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 552

powrót