Aktualności

Najnowsza historia parku Karolin

2015.10.06 14:55 , aktualizacja: 2015.10.07 14:03

Autor: Agnieszka Stabińska, Milena Szymańska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Karolinie źródło: www.parkkarolin.pl
  • Uczestnicy spotkania.Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska fot. Jan Drzewiecki
  • Skarby przyrody do odkrycia w karolińskim parku źródło: www.parkkarolin.pl
  • Uroczystość uświetnił kameralny koncert fot. Jan Drzewiecki
  • Mapa dojazdu do parku źródło: www.parkkarolin.pl

Posłuchaj, o czym szumi stary las. Wybierz się na ścieżkę edukacyjną. Obejrzyj pamiątki w muzeum sztuki ludowej. Zostań odkrywcą skarbów historii. To wszystko oferuje Zabytkowy Park Mazowsza w Karolinie w całkiem nowej odsłonie. Niewykluczone, że od dziś będzie to ulubione miejsce relaksu i kontaktu z przyrodą.

 

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Karolinie, na terenie którego znajduje się siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, obejmuje park o powierzchni 12,55 ha. Przeprowadzone prace rewitalizacyjne sprawiły, że park zyskał nowy blask, stając się wizytówką zarówno siedziby zespołu „Mazowsze”, jak i całego regionu. Zrewitalizowany obiekt służyć będzie rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających. Odnowiona infrastruktura zapewni poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej województwa oraz stworzy warunki dla promowania dziedzictwa kulturowego.

 

Co nowego?

W parku pojawiło się m.in. niemal 130 nowych gatunków roślin, które podziwiać można podczas spaceru nowo wytyczonymi ścieżkami, również po zmroku, dzięki zainstalowanym stylowym latarniom. Oświetlenie terenu pozwoli na wydłużenie godzin użytkowania parku, co jest szczególnie istotne przy organizacji imprez w późniejszych godzinach. Zamontowano też szereg ławek i nowoczesny system monitoringu. Zainstalowano punkty dostępowe bezprzewodowego Internetu. Stworzono plac zabaw dla dzieci wraz z węzłem sanitarnym. Nowo wybudowana mobilna scena plenerowa z wyposażeniem i namiotem garderobianym pozwoli na organizację występów artystycznych bezpośrednio na terenie parku. Założono nowe trawniki, nasadzono żywopłoty, podkreślające podział parku na trzy dotychczasowe części: reprezentacyjną, gospodarczą i leśną. W ramach projektu zmodernizowano również ciągi komunikacyjne – poszerzono alejki, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono nawierzchnię dróg, ścieżek i chodników, utworzono zadaszony parking dla rowerów oraz podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu do pałacu. Budynek stolarni, zaadaptowany na klub, dostosowano architektonicznie do innych obiektów. W małej i dużej sali baletowej wzmocniono ściany i stropy, a wejścia dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się także szlaki edukacyjne dla szkół i całych rodzin nawiązujące do polskiej kultury i historii. Plenerowe ekspozycje oznakowano wielojęzycznymi tablicami informacyjnymi. W trakcie budowy jest zaplecze noclegowe.

 

Unijne wsparcie

Projekt  „Zabytkowy park MAZOWSZA wizytówką regionu”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu: 11 166 164,37 zł, kwota dofinansowania: 9 490 123,09 zł.

 

W uroczystym otwarciu parku w Karolinie Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali – członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska.

 

O skarbach historii, kultury i przyrody, dostępnych w karolińskim parku więcej na http://www.parkkarolin.pl .

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1794

powrót