Aktualności

Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r.

2015.11.20 15:35 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47
Autor: Aleksandra Prandota, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Posiedzenie członków komisji środowiska, zmiany klimatu i energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów fot. Aleksandra Prandota

Szóste posiedzenie członków komisji środowiska, zmiany klimatu i energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów rozpoczęło się od dyskusji nad działaniami związanymi z planowanym na koniec bieżącego roku 21. szczytem klimatycznym w Paryżu (COP 21).

 

Walka z efektem cieplarnianym

Jednym z ważnych celów spotkania tysięcy delegatów i obserwatorów pod egidą ONZ, jest doprowadzenie do międzynarodowego porozumienia pozwalającego na ograniczenie ocieplenia klimatu nawet o 2°C. Będzie to wymagało trudnych negocjacji z poszczególnymi państwami świata. Jednak jedynie wspólne, skoordynowane wysiłki umożliwią sprawne przeciwdziałanie zachodzącym zmianom klimatycznym i przejście do gospodarki niskowęglowej.

 

Plany na przyszłość

Podczas posiedzenia członkowie komisji debatowali także nad priorytetami Komisji ENVE na 2016 r., wywierającymi bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne. Na liście znalazły się m.in.: postęp w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i ambitnej gospodarki odpadami; zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych w polityce UE w obszarze unii energetycznej; działania lokalne i regionalne, które będzie należało wdrożyć po przyjęciu nowego porozumienia w sprawie klimatu na poziomie światowym; monitorowanie działań w ramach realizacji 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP); kontynuacja współpracy z kluczowymi organizacjami (np. Eurisy, NEREUS, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej) w kwestiach związanych z polityką dotyczącą przestrzeni kosmicznej.

 

Współpraca władz lokalnych

Ważnym punktem prac komisji w przyszłym roku będzie podejmowanie konkretnych inicjatyw na rzecz wsparcia dla Porozumienia Burmistrzów. To oddolna inicjatywa, którą kierują władze lokalne i regionalne. Sygnatariusze porozumienia dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Ich wspólnym celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r.  Przyjęcie opinii KR w tej sprawie planowane jest na grudniowej sesji plenarnej KR.

Liczba wyświetleń: 427

powrót