Aktualności

Dodatkowe 50 mln zł na inwestycje

2015.12.22 07:20 , aktualizacja: 2015.12.22 12:34

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

powiększ zdjęcie, głosowanie radnych województwa mazowieckiego Fot. arch. UMWM
powiększ zdjęcie, przemawia skarbnik Marek Miesztalski Fot. arch. UMWM

Pieniądze na remonty i modernizacje w mazowieckich szpitalach oraz instytucjach kultury lub na projekty drogowe. Zarząd Województwa Mazowieckiego wygospodarował na przyszły rok dodatkowo ponad 50 mln zł na inwestycje.
 

Kontynuacja i nowości

W sumie na tę dziedzinę w przyszłym roku przeznaczymy blisko 480 mln zł. Taką decyzję podjęli radni województwa.
 

Budżet na 2016 r. to budżet bezpieczny. Nie jest może zbyt wysoki, ale pozwoli na realizowanie wszystkich zadań województwa. Kilkaset milionów złotych przeznaczymy na inwestycje, głównie w obszarze infrastruktury drogowej. Zarezerwowaliśmy także środki na wkład własny do projektów, które – mamy nadzieję – ruszą w ramach nowej perspektywy. Poza drogami znaczne kwoty przeznaczymy na modernizacje i remonty w szpitalach i instytucjach kultury. Będziemy kontynuować szereg rozpoczętych już inwestycji, jak np. budowa szpitala w Drewnicy. Nowym przedsięwzięciem przyczyniającym się do rozwoju służby zdrowia na Mazowszu będzie budowa centrum leczenia mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Podstawą planowanie

Jak dodał skarbnik województwa Marek Miesztalski, udało się w ostatnim czasie wygospodarować zarządowi województwa dodatkowe ponad 50 mln zł na inwestycje.
 

W stosunku do pierwotnego planu o ponad 20 mln zł zwiększy się pula środków przeznaczonych na inwestycje w służbie zdrowia i o ponad 27 mln zł na inwestycje drogowe. To bardzo ważne, aby środki na różnego typu remonty i modernizacje planować już teraz tak, aby z początkiem roku można było rozpocząć wstępne procedury – powiedział skarbnik województwa.

Więcej potrzebnych zadań

Do inwestycji zaplanowanych już wcześniej na 2016 r. dołączyły:

 

 • drogi:
  • budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi),
  • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ul. Piastowska z ulicami Traugutta  i Świętokrzyska w Sierpcu,
  • rozbudowa drogi woj. nr 544 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Drężewa gm. Olszewo Borki (II etap),
  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 – przejście przez m. Brudzeń Duży – etap II,
  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc – Bielsk na terenie gminy Gozdowo w powiecie sierpeckim i gminy Bielsk w powiecie płockim (II etap),
  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk),
  • budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin,
  • budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii,
  • droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo – granica województwa warmińsko-mazurskiego,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie Etap II,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – Małkinia – granica województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka – Wołomin – Miąse – Tłuszcz – Wólka Kozłowska w  miejscowości Jasienica w km 50+286,
  • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie,
  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714.

 

 • placówki służby zdrowia:
  • dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitale Zespolonym w Płocku,
  • modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.,
  • przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie  Jeziornie,
  • rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G" oraz nadbudowa budynku „G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o w Siedlcach,
  • system monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
  • zakup zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie,
  • modernizacja pawilonu nr 7  w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie,
  • roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego Szpitala Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,
  • remont dachów w budynku C,D i G oraz wymiana stolarki okiennej w budynku G w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

 • instytucje kultury:
  • modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – etap I dokumentacja.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1483 kB, Liczba pobrań: 142
Rozmiar: 2256 kB, Liczba pobrań: 144

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 1272

powrót