Aktualności

W regionie ciechanowskim zapowiada się dobry rok

2016.01.29 11:45 , aktualizacja: 2016.02.01 08:13

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, MArszałek Adam Struzik fot. arch. UM Ciechanów
 • Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, marszalek Adam Struzik, radna Wiesława Krawczyk fot. arch. UM Ciechanów
 • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. arch. UM Ciechanów

Remonty dróg, rozbudowa placówek służby zdrowia czy instytucji kultury to tylko niektóre z inwestycji, które w tym roku zostaną przeprowadzone w regionie ciechanowskim. Marszałek Adam Struzik wziął udział w konferencji, podczas której szczegółowo omówiono planowane prace, odwiedził także Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

 

Budżet na 2016 r. jest nie tylko bezpieczny, ale i zrównoważony. Zabezpiecza bowiem potrzeby całego regionu. Uda nam się przeprowadzić szereg niezbędnych  remontów w mazowieckich instytucjach kultury, szpitalach a także zmodernizować część dróg. Zarezerwowaliśmy też znaczne środki na wkład własny do projektów, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej. Udało nam się wygospodarować pieniądze na wsparcie organizacji pozarządowych i, po kilkuletniej przerwie, dla ochotniczych straży pożarnych. Będzie to także dobry rok dla beneficjentów środków unijnych. Właśnie ruszają pierwsze konkursy. W sumie będzie ich w tym roku ponad czterdzieści. Zachęcam do składania wniosków podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Samorząd województwa mazowieckiego nadzoruje pracę ponad 120 instytucji na terenie Mazowsza, z czego 11 zlokalizowanych jest w samym regionie ciechanowskim. Są wśród nich zarówno szpitale, muzea, teatry, jak i biblioteki czy szkoły. Samorząd nadzoruje także pracę wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. Odpowiada również za utrzymanie, remonty i modernizację zlokalizowanych na terenie regionu dróg wojewódzkich. Wszystkie te instytucje od lat są modernizowane lub rozbudowywane.

 

Środków jest znacznie więcej, niż początkowo planowano. Jeszcze przed końcem roku udało się zarządowi województwa przeznaczyć dodatkową pulę środków na remonty dróg oraz modernizacje w instytucjach służby zdrowia. Zwiększenie planu inwestycyjnego było możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej województwa.

 

Drogi

Dzięki środkom przeznaczonym na inwestycje drogowe możliwe będą:

 

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk),

 • remont drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin–Mława w m. Kuczbork–Osada na odc. od km 44+807 do km 46+058,

 • remont mostu w Pułtusku nad rzeką Narew w km 20+099 drogi wojewódzkiej nr 618. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną chodniki, wymienione warstwy ścieralne i urządzenia dylatacyjne wraz z niezbędną dokumentacją projektową,

 • remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 620 na odcinku od km 4+730 do km 7+270,

 • rozbiórka mostu i budowa przepustu w Golądkowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie,

 • remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 18+107 do km 19+960,

 • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe.

   

Zdrowie

 

Marszałek Adam Struzik odwiedził szpital wojewódzki w Ciechanowie i zapoznał się z jego aktualną sytuacją. Placówka od kilku lat boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Marszałek Adam Struzik wyraził zadowolenie, że w 2016 r. na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie udało się wygospodarować środki na dwie inwestycje:  rozbudowę, modernizację i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zainstalowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy kolektorów słonecznych.

 

Kultura

 

W br. przygotujemy też dokumentację do dwóch planowanych inwestycji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

 

 • zwiększenie efektywności energetycznej obiektów muzeum z wykorzystaniem pomp ciepła – etap I dokumentacja,

 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo-parkowym – etap I dokumentacja.

   

  Nowa perspektywa finansowa

   

Właśnie rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa w ramach środków unijnych na lata 20142020. W 2016 r. w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego do wykorzystania będzie ponad 2,88 mld zł. Po te środki będą mogli sięgnąć przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz samorządy również z subregionu ciechanowskiego. Pierwszych 12 konkursów ogłoszonych będzie już w pierwszym kwartale roku. Dotyczyć one będą m.in. wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowania do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

 

Szczegółowe informacje dotyczące RPO WM 2014–2020 i terminów konkursów dostępne są na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.funduszedlamazowsza.eu .

 

 

Liczba wyświetleń: 606

powrót