Aktualności

Ponad milion złotych NGO-sów

2016.02.29 15:25
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Grafika ilustracyjna fot. archiwum UMWM

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejne konkursy. Do 23 marca br. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje na realizację inicjatyw kulturalnych. Do podziału będzie 1,2 mln zł. Wydarzenia o charakterze historycznym, projekty animacyjne i artystyczno-edukacyjne, to tylko niektóre z przedsięwzięć, na realizację których można pozyskać wsparcie finansowe.

 

Warto powalczyć o wsparcie

Często mówiąc o kulturze myślimy o instytucjach. Zapominamy, że tworzą ją przede wszystkim ludzie. Ten konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy swoją pasją i fascynacją kulturą oraz sztuką zarażają innych. To właśnie oddolne inicjatywy, kultywujące tradycję, a także promujące walory historyczne naszego regionu mogą liczyć na wsparcie w ramach ogłoszonego dziś konkursu – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” to kolejny otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych. Bardzo się cieszę, że po kilku latach znów udało się wygospodarować w budżecie środki na ten cel. Tym razem chcemy wspierać projekty o charakterze kulturalnym. Oferty można składać do 23 marca br., a wnioskowana kwota nie może przekroczyć 80 proc. kosztów zadania. Zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza do udziału w konkursie – powiedział dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM Paweł Cukrowski.

Rodzaje zadań

Oferty będzie można składać w ramach 12 zadań. Jedna organizacja może wystąpić o dofinansowanie maksymalnie trzech projektów, przy czym każdy z nich musi być realizowany w ramach innego zadania.

 

 • Patriotyzm – inicjatywy upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca lub sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 15 tys. zł,
 • Kultura puka do drzwi – inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych – preferowane będą projekty realizowane w miejscach o niskim dostępie do kultury. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 30 tys. zł,
 • Kultura łączy pokolenia – przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze poprzez włączanie w nie różnych grup wiekowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,
 • Kultura buduje spójność – animowanie, promowanie i dokumentowanie twórczości osób i grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie. Zgłaszać można różnego rodzaju realizacje artystyczne, animatorskie, dokumentacyjne i wystawiennicze. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,
 • Zabytki i muzea – żywe atrakcje – projekty promujące takie formy opieki nad dziedzictwem kulturowym, które zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 25 tys. zł,
 • To także nasze dziedzictwo – inicjatywy podtrzymujące pamięć o ginących tradycjach – np. ginące zawody, przeglądy regionalne, nawiązujące do dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych itp. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,
 • Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych – projekty organizacyjne, promocyjne, animatorskie i edukacyjne oraz samoedukacyje i doradcze (warsztaty, konferencje), których efektem będzie powstanie obywatelskiego projektu strategii lub polityki kulturalnej. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 5 tys. zł,
 • Kultura zaprasza – inicjatywy służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,
 • Kultura podniebna – kultura podziemna – projekty łączące tzw. kulturę wysoką z kulturą alternatywną. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,
 • Niech nas poznają – inicjatywy wspierające wzajemne poznawanie się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno-edukacyjną oraz animacyjno-kulturalną. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,
 • Kto ty jesteś? – projekty promujące dialog artystyczny, celem którego ma być przełamywanie wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,
 • Wokół wspólnoty – inicjatywy artystyczne, edukacyjno-kulturalne i animacyjne mające na celu tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych osób. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł.

Warunki

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 lub w innych punktach kancelaryjnych, a także w delegaturach urzędu w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce. Można je także wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Otwarty konkurs ofert – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie nr….”.

 

Konkurs rozstrzygniemy do 31 maja 2016 r. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane do końca roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dialog.mazovia.pl

Liczba wyświetleń: 937

powrót