Aktualności

Plany w ochronie zdrowia

2016.03.03 09:00 , aktualizacja: 2016.03.03 10:23

Autor: Dagmara Jaworska, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Plany działań w sektorze zdrowia w regionach, projekty z obszaru e-zdrowia oraz populacyjne programy profilaktyczne to główne tematy IV Posiedzenia Komitetu Sterującego do Spraw Koordynacji Interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze ochrony zdrowia. Województwo mazowieckie reprezentowała członek zarządu Elżbieta Lanc.  

 

Efekty prac

Podczas dwudniowego posiedzenia przyjęto „Plan działań województwa mazowieckiego w ochronie zdrowia na rok 2016”. Priorytetowo potraktowano programy dotyczące wdrożenia wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy, diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z autyzmem oraz badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego na lata 2016–2018. Łączna alokacja środków z UE na ich realizację to 92 606 888 zł.

Plan działań w sektorze zdrowia dla danego regionalnego programu operacyjnego przygotowuje właściwa Instytucja Zarządzająca i przekazuje do Sekretariatu Komitetu Sterującego w Ministerstwie Zdrowia. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, Komitet Sterujący uzgadnia harmonogram działań planowanych do podjęcia w danym roku kalendarzowym oraz zarys planów na całą perspektywę finansową. Częścią „Planu działań” są również dokumenty przyjęte uchwałą Komitetu Sterującego. Ich ideą jest pełna koordynacja interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia, szczególnie dotyczących zadań finansowanych ze środków publicznych oraz kontraktów z puli funduszy krajowych i europejskich.

 

e-zdrowie

Na wniosek Ministerstwa Zdrowia czasowo wstrzymano procedowanie w tym obszarze dla wszystkich regionów.

 

Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia

Powołano go, by zapewnić koordynację interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE, na poziomie krajowym i regionalnym. Członkami komitetu są przedstawiciele resortów, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz regionalnych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także organizacji pozarządowych i działających w ochronie zdrowia związków zawodowych.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 552

powrót