Aktualności

Radomski ośrodek w nowej odsłonie

2016.03.09 11:30 , aktualizacja: 2016.03.09 12:21

Autor: Joanna Wołczyńska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Otwarcie obiektu po modernizacji fot.Jan Pajączkowski
  • Siedziba radomskiego ośrodka Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy fot.Jan Pajączkowski
  • Członek zarządu Rafał Rajkowski wygłasza słowo do zebranych fot.Jan Pajączkowski

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakończył realizację zadania związanego z termomodernizacją radomskiego oddziału placówki. W otwarciu obiektu wziął udział członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

 

Inwestycję realizowano w latach 2015–2016. Całkowita wartość projektu wyniosła 728 154,42 zł, z czego 323 660 zł to dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 211 tys. zł zagwarantował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jakie prace?

Wykonano ocieplenie ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz parapety wewnętrzne. Prace towarzyszące termomodernizacji to także odwodnienie drenażowe budynku, roboty dachowe, blacharskie, opaska z kostki, oczyszczenie terenu, a także instalacja odgromowa.

 

Efekty prac

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP) dostosował obiekt do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawa. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku oraz do polepszenia warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników, a także pacjentów, którym świadczone są usługi medyczne.

 

Zadania ośrodka

MWOMP jest jednostką prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla której podmiotem tworzącym jest  Samorząd Województwa Mazowieckiego. Główne zadania ośrodka to przede wszystkim prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w obszarze chorób zawodowych, udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań obejmujących profilaktykę i promocję zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji placówki.

Liczba wyświetleń: 538

powrót