Aktualności

Dyskusja o podziale środków

2016.03.14 15:50 , aktualizacja: 2016.03.16 08:15

Autor: Aleksandra Święcka (ZD), Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Elżbieta Lanc, członek zarządu i Adam Struzik marszałek wodewództwa fot. Michał Słaby
  • widok na wszystkich uczestników dyskusji fot. Michał Słaby
  • widok na wszystkich uczestników dyskusji fot. Michał Słaby

Niedofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej było głównym tematem spotkania przedstawicieli samorządu województwa z przewodniczącymi rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rad nadzorczych spółek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz reprezentantami Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Dyskusja, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, członek zarządu Elżbiety Lanc, przewodniczącego Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Sławomira Kuźmińskiego oraz dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka, odbyła się 14 marca br. w urzędzie marszałkowskim.

 

Niekorzystny podział środków dla Mazowsza

Niedofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wynika m.in. z podziału środków finansowych pomiędzy centralę a oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Od momentu wprowadzenia w życie aktualnie obowiązującego algorytmu nie stosuje się wskaźnika zróżnicowanego kosztu jednostkowego świadczenia – liczonego oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego NFZ – uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę gospodarstwa domowego w danym województwie.


Niedobór środków w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Wpływa to szczególnie na: ograniczenie dostępności do świadczeń dla pacjentów poprzez dłuższe kolejki do specjalistów, brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców, a także finansowania nowych zadań oraz rozszerzenia zawartych kontraktów związanych z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych.

Liczba wyświetleń: 535

powrót