Aktualności

Mówimy „nie” ślepocie

2016.03.31 13:15 , aktualizacja: 2016.03.31 13:48

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Układ optyczny fot.Instytut Optyki...
Model spełnia wymagania rygorystycznych norm fot.Instytut Optyki...
Model skonstruowano w Instytucie Optyki Stosowanej fot.Instytut Optyki...

W Instytucie Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty w Warszawie skonstruowano i wykonano model sztucznego oka, wyróżniający się funkcjonalnością na tle dostępnych na rynku czy stosowanych w laboratoriach wiodących producentów soczewek wewnątrzgałkowych. O zaletach projektu oraz dalszych pracach w tym obszarze, z przedstawicielami konsorcjum badawczego[1] rozmawiał m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Lepsza jakość widzenia

Najczęstszą przyczyną pogorszenia jakości wzroku jest zmętnienie soczewki własnej oka. Rocznie na świecie przeprowadza się około 20 mln zabiegów usunięcia zaćmy (wymiana soczewki własnej na sztuczną), w Polsce – blisko 200 tys. i nie jest to liczba wystarczająca do zaspokojenia potrzeb pacjentów. Wraz z zauważalnym starzeniem się populacji liczby te będą rosnąć. W ramach projektu „Model wewnątrzgałkowego implantu soczewki oka ludzkiego zapewniającego widzenie z dużą głębią ostrości” wykonano nowy rodzaj soczewki, który znajdzie zastosowanie po operacji zaćmy lub do kompensacji starczowzroczności. Jest ona oparta na oryginalnym opatentowanym pomyśle obrazowania ze zwiększoną głębią ostrości. Zapewnia to ciągłe widzenie porównywalne w jakości i ostrości do widzenia dla odległości bliskich (czytanie), pośrednich (praca z komputerem) i dalekich (funkcjonowanie w otoczeniu, prowadzenie samochodu).

 

Układ optyczny „sztucznego oka”

Model skonstruowany w instytucie zawiera soczewki, elementy mocujące, kamerę CCD zastępującą siatkówkę, kuwetę ze specjalnym płynem, a także urządzenia niezbędne do weryfikacji działania samego układu oraz zaprojektowanych elementów korekcyjnych. System optyczny uwzględnia wymagania rygorystycznych norm i symuluje właściwości ludzkiego oka po operacji usunięcia zaćmy. Układ umożliwia umieszczenie implantu wewnątrzgałkowego soczewki oka ludzkiego w ośrodku optycznym symulującym właściwości ośrodka otaczającego implant w czasie rzeczywistej pracy wewnątrz gałki ocznej. Kamera wraz z odpowiednim systemem komputerowym umożliwia rejestrację obrazu siatkówkowego. Jest to główne źródło informacji o jakości korekcji wzroku po operacji wszczepienia implantu.

 

O instytucie

Istnieje od 1948 r.  Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie optyki stosowanej i optoelektroniki. Powstające tu usługi i urządzenia trafiają do różnych gałęzi przemysłu oraz laboratoriów naukowych, badawczych i analitycznych w Polsce. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Pełni też rolę koordynatora Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych, mającego zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność Mazowsza. Firmy optoelektroniczne wchodzące w skład OPTOKLASTRA produkują elementy optyczne, lasery półprzewodnikowe, urządzenia laserowe, podzespoły optoelektroniczne przeznaczone dla przemysłu, ochrony środowiska, a także medycyny.

 

Co przyniesie przyszłość

Instytut planuje stworzenie Laboratorium Prototypowania Układów Optycznych oraz Optycznego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego. Utworzenie akredytowanej jednostki pomiarowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poddanych wymianie soczewki oraz usprawni proces jej doboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] W skład konsorcjum badawczego wchodzą: Instytut Optyki Stosowanej, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

Liczba wyświetleń: 446

powrót