Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2016.04.18 15:05 , aktualizacja: 2016.04.19 10:21

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski. Przy mównicy stoi radny Paweł Obermayer fot. Justyna Michniewicz
  • Marszałek Adam Struzik udziela wywiadu. fot. Michał Słaby
  • Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego siedzą przy stole fot. Justyna Michniewicz
  • Widok na salę obrad. Przy stołach siedzą na pierwszym planie radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dalej Klubu Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzi radna Wiesława Krawczyk. W tle radna Bożenna Pacholczak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik fot. Justyna Michniewicz
  • Stolik klubu Playtformy Obywatelskiej fot. Michał Słaby

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 kwietnia br., nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”, przyjął m.in. dwa stanowiska oraz uchwały dotyczące nawiązania współpracy międzyregionalnej.

 

 „Zasłużony dla Mazowsza”

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Instytutowi Lotnictwa w 90. rocznicę działalności oraz Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu, które w tym roku obchodzi 35. jubileusz.
 

Współpraca zagraniczna

Radni upoważnili zarząd województwa do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z chińską prowincją Hebei.

Zainteresowani są też przystąpieniem do stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej i Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (China-CEEC). Stowarzyszenie powołano w Pradze w 2014 r. w trakcie II Spotkania Liderów Lokalnych Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jego założeniem jest rozwijanie partnerskich relacji między prowincjami ChRL i krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz współpraca w dziedzinie gospodarki, turystyki, nauki, badań, ochrony zdrowia, edukacji i kultury.
 

Stanowiska

W pierwszym radni zwracają się do zarządu województwa o zbadanie możliwości przygotowania i dofinansowania „Programu pomocy finansowej dla gmin w obszarze udzielenia pomocy Polakom (w tym osobom polskiego pochodzenia), którzy chcą na stałe osiedlić się na terytorium RP”.

W kolejnym stanowisku apelują do prezesa Rady Ministrów o odblokowanie zaplanowanej na 2016 r. wypłaty 200 mln zł na odszkodowania za dekret Bieruta. Podkreślają, że m.st. Warszawa nie jest w stanie samo udźwignąć kosztów wypłat należnych odszkodowań bez pomocy państwa.
 

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał do wykorzystania przez województwo mazowieckie 12,6 mln zł. Sejmik przyjął uchwałę, która określa podział tych środków. Kwota ta przeznaczona będzie na dofinansowanie robót budowlanych  (6,7 mln zł) i kosztów tworzenia oraz działania zakładów aktywności zawodowej (4,5 mln zł), jak również rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (1,5 mln zł).
 

Budżet

Radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na br. Zgodzili się m.in. na spłatę 166 mln zł zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami powstałymi w wyniku braku wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego za 2014 r. Spowodowane jest to wystawieniem przez sąd tytułów wykonawczych, mimo tego że Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie nadal dochodził swoich praw w sądzie. Środki te pochodzą ze zlikwidowanej rezerwy ogólnej oraz tzw. wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
 

Inne decyzje sejmiku

Jak co roku radni określili ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych. Na Mazowszu w br. uprawianych będzie 3,6 ha maku niskomorfinowego oraz 17,4 ha konopi włóknistych. Powołali Adama Ludwikowskiego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przegłosowali również uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego sejmiku do wyznaczenia miejsc sesji, odbywających się poza siedzibą sejmiku.

Liczba wyświetleń: 911

powrót