Aktualności

Mazowiecka Debata Oświatowa

2016.05.17 12:00 , aktualizacja: 2016.05.18 11:27

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • uczestnicy debaty Fot. arch. Okręg Mazowiecki...
  • goście debaty Fot. arch. Okręg Mazowiecki...
  • debata Fot. arch. Okręg Mazowiecki...
  • osoby zainteresowane debatą Fot. arch. Okręg Mazowiecki...
  • prezydium Fot. arch. Okręg Mazowiecki...
  • głos zabiera jeden z uczestników debaty Fot. arch. Okręg Mazowiecki...

Rząd planuje stworzyć nowy system oświaty. Jak będzie wyglądał? Dowiemy się 27 czerwca br. Dziś w Warszawie odbyła się mazowiecka debata oświatowa, a płynące z niej wnioski mogą mieć wpływ na kształt wprowadzanych zmian.

 

Główne tematy

Podczas spotkania poruszono aktualne problemy środowiska oświatowego i samorządowego. Rozmawiano m.in. o konsekwencjach podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat, sytuacji finansowej samorządów oraz sytuacji kadrowej nauczycieli, organizacji pracy szkół i przedszkoli, skutkach nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela obejmującej tzw. godziny karciane.

 

Obawy i postulaty

Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na niepokojące tempo wdrażania nowych rozwiązań prawnych, przy braku szerokiej dyskusji społecznej opartej na wynikach badań edukacyjnych i ocenie skutków finansowych. Odnosząc się do konsekwencji podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat, zauważył, że mała liczba klas I oraz niska ich liczebność będzie wiązać się z utratą pracy przez tysiące nauczycieli w kraju. Brak informacji o liczbie uczniów klas I w roku szkolnym 2016/2017 uniemożliwia precyzyjne oszacowanie kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych, co dla samorządów jest bardzo istotną kwestią.

 

Zaniepokoiło go również zniesienie obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5 letnich. Oznacza ono ograniczenie możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i dysponujących mniejszym kapitałem kulturowym).

 

Odnosząc się do pomysłu likwidacji gimnazjów, wskazał na koszty związane z adaptacją budynków oraz z dyslokacją i dowożeniem uczniów, a także negatywny aspekt organizacyjny i wychowawczy – przebywanie w jednym budynku tak różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.

 

Uczestnicy

Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do udziału w debacie zaproszono nauczycieli, pracowników oświaty, samorządowców, ekspertów, dyrektorów szkół i przedszkoli, parlamentarzystów, przedstawicieli środowiska naukowego oraz instytucji edukacyjnych, rodziców, związkowców.

 

Liczba wyświetleń: 424

powrót