Aktualności

Ważne tematy na forum europejskim

2016.05.31 15:10
Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Marszałek Adam Struzik na posiedzeniu komisji COTER fot. archiwum UMWM
Spotkanie na temat polityki miejskiej fot. archiwum UMWM
Forum Europejskiego Komitetu Regionów na temat Agendy Miejskiej UE fot. archiwum UMWM

Marszałek Adam Struzik uczestniczył 30 – 31 maja br. w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów i wizycie studyjnej Komisji COTER w Amsterdamie (Holandia). Brał też udział w Forum Europejskiego Komitetu Regionów na temat Agendy Miejskiej UE.

 

Komisja COTER

Członkowie Komisji COTER omówili opinię nt. przyszłości polityki spójności po 2020 r. uznając ją za jedną z najważniejszych i najbardziej kompleksowych dziedzin polityki w Unii, służącą wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Członkowie COTER stwierdzili, że polityka spójności jest nieodzownym filarem procesu integracji europejskiej – tak samo jak rynek wewnętrzny czy unia gospodarcza i walutowa. Komisja COTER przyjęła też dokument roboczy ws. „Planu działania UE na rzecz transportu rowerowego”, zawierający szczegółową analizę stanu tego rodzaju transportu w Unii Europejskiej i program dalszych prac oraz dokonała śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF).

 

Pakt Amsterdamski

Posiedzenie zbiegło się w czasie z innym ważnym wydarzeniem – podczas zorganizowanego w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju miast państw członkowskich Unii przyjęto Pakt Amsterdamski, ustanawiający unijną Agendę Miejską. Dokument ten ma przyczynić się do rozwiązywania kluczowych wyzwań, przed którymi stoi UE, takich jak jakość powietrza, integracja imigrantów, warunki mieszkaniowe czy ubóstwo w miastach. Zadaniem dokumentu będzie stymulowanie inwestycji, by wpływały na tworzenie zielonych miejsc pracy i czyniły miasta przyjaźniejszymi do życia. Pakt spowoduje, że lokalne organizacje znajdą się w centrum polityki miejskiej, co będzie ważnym krokiem do zjednoczenia rządów, gmin i zainteresowanych organizacji w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Pakt Amsterdamski usprawni inwestowanie w kluczowe obszary agendy miejskiej UE, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone wykorzystanie rozwiązań opartych na gruntach i przyrodzie, dostosowanie do zmian klimatu, transformacja energetyki, jakość powietrza i mobilność miejska.

 

Środki na ekologię

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego do 2020 r. przydzielono 15 mld. euro na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Ogólna kwota inwestycji, która dotrze do miast, będzie znacznie większa, około 80–90 mld. euro (szacunkowo 50 proc. będzie pochodziło z EFRR).

Promowanie zrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań to także kluczowy obszar programu Horyzont 2020, w którym dostępnych jest 6,3 mld. euro.

Dużą część agendy miejskiej UE będzie stanowić energia – celem jest 30 procentowe ograniczenie zużycia energii w budynkach do 2030 r. Agenda będzie pomagać w rozwoju unii energetycznej poprzez wdrażanie inwestycji w sieci energetyczne, energię odnawialną i wydajność energetyczną, szczególnie w budynkach. Inwestowanie w bardziej ekologiczne miasta oznacza też inwestowanie w dobrobyt publiczny– parki, zielone dachy lub ekologiczne bariery dźwiękowe.

 

Liczba wyświetleń: 386

powrót