Aktualności

O zdrowiu…

2016.09.19 15:55 , aktualizacja: 2016.09.21 15:33

Autor: Anna Wiśniewska, ZD, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik i członek zarządu Elżbieta Lanc fot. Agnieszka Stabińska
  • Przedstzwiciele samorządu województwa i urzędu marszałkowskiego fot. Agnieszka Stabińska
  • Spotkanie poświęcono zagadnieniom ochrony zdrowia fot. Agnieszka Stabińska
  • Dyskusja o aktualnych problemach służby zdrowia fot. Agnieszka Stabińska
  • Omówiono w niosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działalności leczniczej fot. Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz kierownicy podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego spotkali się z reprezentantami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – zastępcą dyrektora ds. Medycznych Michałem Dzięgielewskim i zastępcą dyrektora ds. finansowych Miłoszem Anczakowskim.

 

O czym rozmawiali

Spotkanie poświęcono najważniejszym zagadnieniom ochrony zdrowia związanym z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych oraz ich nadzorem i kierowaniem, m.in. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmioty lecznicze Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2011–2015 udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej  w ramach tzw. nadwykonań, za które nie uzyskały zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia o wartości blisko 141 mln zł. Nadwykonania powstałe w I półroczu br. osiągnęły wartość blisko 69 mln zł.

Omówiono także wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 59 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dyskutowano również o zmianach w ustawach o działalności leczniczej oraz świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Warto dzielić się wiedzą

Narada była istotną inicjatywą, pozwalającą omówić aktualne problemy służby zdrowia na Mazowszu z perspektywy świadczeniodawców – szpitali, podmiotu tworzącego – Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz płatnika, czyli Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 285

powrót