Aktualności

Dla zdrowia i bezpieczeństwa w subregionie siedleckim

2016.09.21 15:45 , aktualizacja: 2016.09.21 16:09

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Spotkanie z przedstawicielami powiatów sokołowskiego i łosickiego fot. Leszek Baranowski
  • Przekazanie podpisanych umów dla beneficjentów fot. Leszek Baranowski
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc omawiają problemy opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na Mazowszu fot. Leszek Baranowski

Dzięki unijnemu wsparciu nowoczesne usługi medyczne dostępne będą w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap w Łosicach. Powiat sokołowski zainwestuje unijne środki we wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 3,2 mln zł wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 
Unijne wsparcie na e-zdrowie w Rudce

Od drugiej połowy 2017 r. w SSZZOZ w Rudce dostępna będzie platforma świadczenia e-usług. Umożliwi ona wymianę informacji między różnymi placówkami zdrowotnymi. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siennicy i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckiem. W ramach projektu wprowadzony będzie system elektronicznej dokumentacji medycznej i archiwizacji danych. Pozwoli to na gromadzenie w jednym miejscu wyników badań diagnostycznych, obrazów rentgenowskich oraz danych ze wszystkich urządzeń medycznych. Dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta ułatwi i przyspieszy podjęcie decyzji o przebiegu leczenia. Pacjent z kolei otrzyma zdalny dostęp do m.in. historii swojej choroby, wizyt, wyników badań, zaleceń i recept. Będzie mógł także drogą elektroniczną zapisywać się, odwoływać bądź zmieniać termin swojej wizyty u specjalisty. Aby ułatwić wgląd w potrzebne dane w dowolnym czasie i miejscu platforma e-usług będzie dostępna także na urządzeniach mobilnych.

 

Inwestycje w powiecie łosickim

Dzięki środkom unijnym już w drugiej połowie 2017 r. w placówce medycznej NZOZ Eskulap zacznie działąć zintegrowany system informatyczny. Obejmie on trzy portale – 2 umożliwiające świadczenie e-usług dla pacjentów i partnerów oraz jeden służący do zarządzania placówką. Pojawią się moduły m.in. do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną i jej archiwizacją, obsługi rejestracji czy diagnostyki obrazowej. Możliwe będzie świadczenie takich usług jak e-rejestracja i e-konsultacje. Usprawni to organizację procesu leczenia, a system elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwi wymianę danych z innymi placówkami.

 

Poprawa bezpieczeństwa w powiecie sokołowskim

W połowie przyszłego roku na terenie powiatu sokołowskiego ruszy zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami i katastrofami. Unijne środki pozwolą na budowę 29 nowych punktów alarmowych wraz z urządzeniami do monitorowania sytuacji w powiecie. W skład sytemu wejdzie też stacja pogodowa, 2 detektory skażeń oraz detektor promieniowania. Powiat sokołowski zrealizuje projekt w partnerstwie z gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń i Miasto Sokołów Podlaski. Nowy system będzie zintegrowany z systemem wojewódzkim, co pozwoli na obsługę punktów alarmowych na różnych szczeblach zarządzania kryzysowego.

Liczba wyświetleń: 446

powrót