Aktualności

Obrady komisji COTER w Warszawie?

2016.09.30 10:45 , aktualizacja: 2017.01.31 10:45

Autor: Aleksandra Prandota (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • ujęcie z boku - marszałek w trakcie wystąpienia Pobierz: ujęcie z boku - marszałek w trakcie wystąpienia Fot. Aleksandra Prandota
  • członkowie komisji w trakcie obrad Pobierz: członkowie komisji w trakcie obrad Fot. Aleksandra Prandota
  • marszałek Adam Stuzik zabiera gos w trakcie obrad Pobierz: marszałek Adam Stuzik zabiera gos w trakcie obrad Fot. Aleksandra Prandota

Zdecydowaną większością głosów przyjęto propozycję marszałka Adama Struzika, aby na Mazowszu zorganizować wyjazdowe posiedzenie członków komisji COTER.

 

Obrady w Warszawie

W marcu 2017 r. członkowie komisji będą głosowali m.in. nad przyjęciem opracowywanej opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Choć Europa od pewnego czasu boryka się z poważnymi problemami, jak Brexit czy kryzys związany z napływem uchodźców, to przyszłość polityki spójności nie może znaleźć się na marginesie dyskusji politycznych. Dlatego to ona najprawdopodobniej zdominuje mazowieckie obrady.

 

Wsparcie unijne

Środki europejskie są dla władz regionalnych i lokalnych istotnym źródłem finansowania inwestycji. W dobie zwątpienia części obywateli w wizję wspólnej Europy wydaje się niezwykle ważne wzmocnienie dyskusji na temat tego, co nas łączy. Wspólnota europejska musi w dalszym ciągu prowadzić działania, które przyczynią się do budowania spójności na gruncie ekonomicznym i społecznym. Marszałek przekonywał, że Polska, jako lider w dystrybucji środków europejskich może zaprezentować dobre praktyki oraz efekty dotychczasowego wdrażania programów unijnych. Jego zdaniem teraz jest najlepszy moment do podjęcia dogłębnej dyskusji oraz aktywnego zaangażowania się Europejskiego Komitetu Regionów w tworzenie nowych regulacji dotyczących przyszłego okresu finansowania.

 

Polityka spójności

W obecnym kształcie jest dość mocno krytykowana - zbyt skomplikowana, a środki są wolno wydatkowane. Zdaniem przedstawiciela Komisji Europejskiej konieczny jest powrót do podstaw i przypomnienie, dlaczego Europa wprowadziła  politykę spójności. Należy także zapewnić większą elastyczność ze względu na pojawiające się nowe priorytety i wyzwania, które muszą się wpisywać w istniejące ramy finansowe. 

 

Transport

Podczas 10. posiedzenia komisji COTER, po raz pierwszy w historii, do wspólnych obrad zasiedli członkowie komisji COTER oraz TRAN Parlamentu Europejskiego (Komisji Transportu i Turystyki). Powodem był problem brakujących połączeń transportowych w regionach przygranicznych oraz finansowanie infrastruktury transportowej. To dobry krok w kierunku zacieśniania współpracy pomiędzy komisjami w przyszłości.

 

Zintegrowany rozwój regionów przygranicznych w Europie zależy w dużej mierze od dostępności infrastruktury transportowej, która umożliwia krótkie przejazdy obywateli między miastami i przedsiębiorstwami znajdującymi się po obu stronach granicy międzypaństwowej. Ważna jest ocena konieczności uzupełnienia brakujących połączeń w ramach infrastruktury oraz znalezienie możliwości ich finansowania.

Liczba wyświetleń: 404

powrót