Aktualności

Miliony dla Warki i stołecznego instytutu

2016.10.25 09:55 , aktualizacja: 2016.10.26 07:31

Autor: oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Elżbieta Lanc podpisuje umowy Fot. Michał Słaby
  • beneficjenci rozmawiają z Elżbietą Lanc Fot. Michał Słaby
  • Elżbieta Lanc gratuluje beneficjentom przyznanego dofinansowania Fot. Michał Słaby
  • Elżbieta Lanc wręcza umowy beneficjentom Fot. Michał Słaby

Łatwiejszy kontakt pacjenta w warszawskim Instytucie Hematologii i Transfuzjologii oraz ścieżki turystyczne połączone z edukacją w gminie Warka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy wkrótce skorzystają z tych udogodnień.

 

Jest kasa!

O przyznaniu ponad 7 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 zdecydował Zarząd Województwa Mazowieckiego, a umowy w sprawie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Korzyści dla pacjentów

Warszawski Instytut Hematologii i Transfuzjologii w drugiej połowie 2018 r. – dzięki realizacji unijnego projektu – będzie bardziej przyjazny dla pacjentów. Nowoczesne e-usługi medyczne nie tylko skrócą czas oczekiwania na diagnozę, ale też ułatwią kontakt z placówką. Teraz będzie można skonsultować się ze specjalistą również za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

 

Placówka stawia też na e-usługi i nowoczesne sprzęty informatyczne oraz oprogramowanie. W ramach projektu sieć komputerowa i serwerownia będą rozbudowane i zmodernizowane. Ponadto instytut wprowadzi elektroniczną dokumentację medyczną i archiwizację danych oraz zaktualizuje stronę internetową i BIP, by były bardziej dostępne.

 

Pacjenci mogą liczyć również na osiem e-usług, m.in. e-konsultanci IHiT, e-konsultacje pacjentów z innych ośrodków, e-konsultacje radiologiczne i e-usługi badań klinicznych.

 

Dzięki wprowadzonym e-usługom łatwiejsza będzie współpraca warszawskiego instytutu z innymi placówkami medycznymi. Szybciej można się będzie dowiedzieć również o prowadzonych badaniach klinicznych

 

Projekt pn. Rozwój e-usług w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii kosztuje ponad 8 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł to wsparcie unijne.

 

Nowości dla turystów

Gmina Warka stawia na rozwój turystyki, edukację i ochronę siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy oraz na obszarach NATURA 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”.

 

Projekt przewiduje przygotowanie ścieżek turystycznych, które ograniczą negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Ochronę cennych siedlisk i blisko 30 gatunków ptaków chronionych m.in. zimorodka, gąsiorka i bączka zapewni też obsadzenie roślinnością terenu o powierzchni 9 tys. mkw.

 

Edukacji turystów sprzyjać będą tablice informacyjno-edukacyjne oraz specjalnie wybudowana wiata edukacyjna. Wiele ciekawostek przyrodniczych podpowiedzą broszury i strona internetowa. W planach jest też kampania edukacyjna dotycząca bioróżnorodności i jej ochrony.

 

Zadanie gminy Warki będzie kosztować ponad 900 tys. zł, z czego około 700 tys. zł to wsparcie Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1314 kB, Liczba pobrań: 86
Rozmiar: 972 kB, Liczba pobrań: 85

Liczba wyświetleń: 464

powrót