Aktualności

Idea ratowania życia

2016.10.25 12:25 , aktualizacja: 2016.10.26 08:53

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Gości powitał marszałek Adam Struzik fot. Agnieszka Stabińska
  • Fragment dokumentu porozumienia fot. Agnieszka Stabińska
  • Sygnatariusze porozumienia na rzecz promocji idei dawstwa fot. Agnieszka Stabińska
  • Marsząłek Adam Struzik podpisuje porozumienie fot. Agnieszka Stabińska
  • O podnoszeniu świadomości społecznej w obszarze dawstwa mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc fot. Agnieszka Stabińska
  • prof. dr hab n. med. Janusz Wyzgał i prof. dr hab. Zbigniew Gaciong fot. Michał Słaby
  • Liczni uczestnicy spotkania - przedstawiciele mazowieckich szpitali i instytucji ochrony zdrowia fot. Agnieszka Stabińska
  • Ciastko z dekoracją w kształcie narządu - serca fot. Agnieszka Stabińska
  • Pierniki symbolizujące idee akcji dotyczących dawstwa fot. Agnieszka Stabińska

W ubiegłym roku wykonano w Polsce 1556 przeszczepień narządów u 1508 biorców. Nie jest to liczba wystarczająca w stosunku do potrzeb. Pod koniec 2015 r. na liście oczekujących na nowe organy było ponad 1,7 tys. pacjentów. Popularyzacja idei dawstwa ma przyczynić się do zwiększenia liczby przeszczepień od żywych i zmarłych dawców, a przez to do poprawy życia chorych cierpiących na przewlekłe choroby.

 

Edukacja zdrowotna

Pomimo ogromnego tempa rozwoju wiedzy i technologii, wciąż nie potrafimy skutecznie leczyć wielu chorób. Często jedynym sposobem na uratowanie życia jest przeszczepienie narządu. Na świecie 26 października obchodzony jest jako Światowy Dzień Donacji i Transplantacji.

 

Propagowanie idei dawstwa …

… i transplantacji narządów wśród mieszkańców województwa mazowieckiego stało się pretekstem do zorganizowania spotkania informacyjnego z udziałem ekspertów związanych z donacją i transplantologią, a także osób po przeszczepieniu narządu.

Podpisano także porozumienie między województwem mazowieckim, Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, Stowarzyszeniem Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Fundacją Centrum Rozwoju Medycyny. Przedmiotem współpracy będzie  promowanie wśród mieszkańców Mazowsza idei dawstwa narządów od żywych i zmarłych dawców, m.in. poprzez współorganizację szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących donacji oraz organizację szeregu inicjatyw dotyczących dawstwa i transplantacji.

Przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Adam Struzik i członek zarządu Elżbieta Lanc oraz goście konferencji, w tym m.in. prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej dr. hab. n. med. Maciej Kosieradzki podkreślili, jak ważne jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie dawstwa narządów i tkanek, a także procedur związanych z przeszczepami, przekazywaniem organów po śmierci.

 

Działania edukacyjno-informacyjne

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest inicjatorem i realizatorem szeregu inicjatyw na rzecz idei transplantacji. Wybrane przykłady: zaproszenie młodzieży, objętej programem „Szkoła Promocji Zdrowia” do udziału w konkursie na opracowanie spotu filmowego promującego ideę transplantacji, organizowanego w ramach XV Jubileuszowej Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia, pod hasłem „PODZIEL SIĘ ŻYCIEM”; udział w kampanii „MIEJ SERCE DLA WSZYSTKICH”, upowszechniającej ideę pobierania narządów i tkanek do przeszczepów dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W ramach akcji organizowane były debaty redakcyjne z udziałem specjalistów zajmujących się transplantologią, publikowane artykuły przedstawiające różne aspekty transplantologii. Wyprodukowano też 100 tys. kart z deklaracją woli potencjalnego dawcy, które jako dodatek do „Życia Warszawy” były rozdawane na imprezach plenerowych.

 

„Moje nowe życie zależy od Ciebie”

Eksperci przypominają o znaczeniu świadomego dawstwa narządów i tkanek. Każda osoba może wypełnić „Oświadczenie woli”, wyrażając tym samym zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia. To dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.

Liczba wyświetleń: 773

powrót