Aktualności

III Konwent Marszałków Województw RP

2016.11.24 14:40 , aktualizacja: 2016.11.25 14:30

Autor: Grzegorz Skolimowski, OR, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. UMWZ
  • fot. UMWZ
  • fot. UMWZ

Prawo wodne, zmiany w systemie opieki zdrowotnej, sytuacja branży OZE, problemy z finansowaniem ośrodków adopcyjnych – tym zajęli się marszałkowie województw, podczas ostatniego pod prezydencją województwa zachodniopomorskiego Konwentu Marszałków RP. W obradach Mazowsze reprezentowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Przedstawiciele województw rozmawiali także o Polskiej Służbie Geologicznej, zagadnieniach związanych ze służbą zdrowia i pszczelarstwem. Konwent Marszałków Województw RP zaapelował o przyspieszenie prac związanych z opiniowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) oraz uzgadnianiem planów inwestycyjnych.

 

Polskie regiony unijnym wzorem

Podczas konwentu odbyło się także zgromadzenie ogólne Związku Województw RP. Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie polityki spójności po roku 2020. Dokument pozytywnie ocenił Michael Schneider, członek Europejskiego Komitetu Regionów, uznając zawarte w nim priorytety za istotny wkład w budowanie polityki spójności Unii Europejskiej. Uważa również, że sposób wdrażania funduszy europejskich w Polsce powinien być traktowany jako wzór i dobra praktyka szans rozwojowych obywateli i przedsiębiorstw z pozostałych państw członkowskich.

 

Wspólny głos

Marszałkowie wypracowali stanowiska dotyczące m.in. Prawa wodnego, systemów e-Zdrowia, pszczelarstwa, opiniowania WPGO.  Głos Konwentu Marszałków RP przyczynia się do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

 

Na zakończenie spotkania symbolicznie przekazano prezydencję województwu małopolskiemu. 

 

Liczba wyświetleń: 506

powrót