Aktualności

Służba uzależnionym

2016.12.05 10:45 , aktualizacja: 2016.12.05 14:53

Autor: opr.KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Karol Krajewski
  • Marszałek Adam Struzik wręczanmedal pamiatkowy i dyplom uznania dyrektorowi izby Bogusławowi Gostomskiemu fot. Karol Krajewski
  • Dyplom uznania dla Izby Wytrzeźwień w Płocku fot. Karol Krajewski
  • Dyplomami uznania wyróżniono zasłużonych pracowników fot. Karol Krajewski

Ochrona porządku publicznego, zaangażowanie w profilaktykę uzależnień i zapewnienie fachowej pomocy potrzebującym i bezdomnym – tak w skrócie można podsumować 40 lat działalności Izby Wytrzeźwień w Płocku.

 

Spożywanie alkoholu, obok palenia tytoniu i nadciśnienia tętniczego, uznawane jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia. Szybko uzależnia i wyniszcza cały organizm człowieka, wpływa destrukcyjnie na jego kondycję fizyczną i psychiczną, a także na jego kontakty z bliskimi i otoczeniem. Nadużywanie alkoholu jest też najczęstszą przyczyną przemocy domowej, bójek i groźnych wypadków komunikacyjnych, w których co roku giną tysiące ludzi. W tym kontekście istotne są wszelkie działania ukierunkowane nie tylko na doraźną, ale też długoterminową pomoc osobom uzależnionym w wychodzeniu z nałogu i promowaniu życia w trzeźwości.

 

Jubileusz

Świętująca 40-lecie Izba Wytrzeźwień w Płocku to zasłużona i jedyna tego typu placówka działająca na Mazowszu (poza Warszawą). Przyczynia się do ochrony porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących pod wpływem alkoholu, które zagrażają swojemu życiu bądź zdrowiu innych ludzi. Zapewnia opiekę medyczną i bezpieczeństwo do czasu wytrzeźwienia, prowadzi też cenną działalność profilaktyczno-wychowawczą, skierowaną do pacjentów i ich rodzin. Izba współpracuje z wieloma służbami, instytucjami i organizacjami, by jak najlepiej realizować przypisane jej zadania.

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik praca w tego typu placówce to prawdziwa służba na rzecz społeczeństwa. – Jestem pełen uznania dla Państwa codziennego poświęcenia, zaangażowania i determinacji w niesieniu pomocy osobom nadużywającym alkoholu oraz bezdomnym.

 

Medale i wyróżnienia

Szczególne podziękowania oraz Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” trafiły do dyrektora Izby Wytrzeźwień w Płocku Bogusława Marka Gostomskiego, który od 25 lat z oddaniem i profesjonalizmem kieruje placówką, dokładając wszelkich starań, by funkcjonowała sprawnie i skutecznie. Marszałek Adam Struzik, wręczając wyróżnienie podkreślił wieloletnią, aktywną i pełną zaangażowaną postawę dyrektora Gostomskiego wobec osób wykluczonych społecznie. Osiemnastu najbardziej zasłużonych pracowników izby otrzymało dyplomy uznania za ofiarną pomoc ludziom dotkniętym problemem alkoholowym oraz propagowanie trzeźwości.

Liczba wyświetleń: 268

powrót