Aktualności

Odprawa roczna w Radomiu

2017.01.12 15:15

Autor: Joanna Wołczyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Członek zarządu Rafał Rajkowski podczas odprawy kierowniczej KWP w Radomiu
  • Uczestnicy odprawy w KWP w Radomiu KWP w Radomiu
  • Odprawa kierownicza w Radomiu KWP w Radomiu

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się odprawa kadry kierowniczej pod przewodnictwem insp. Tomasza Michułki, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy mazowieckich funkcjonariuszy. W naradzie wziął udział członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Rok 2016 z sukcesami

Omówiono wyniki pracy mazowieckich policjantów w 2016 r. a także cele i zadania, które stoją przed funkcjonariuszami w roku bieżącym. Ważną informacją jest odnotowany spadek liczby przestępstw, szczególnie tych w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa oraz wzrost wykrywalności. W ubiegłym roku wszczęto o 4 716 postępowań w sprawie przestępstw mniej niż w 2015 r. (2015 r. – 41 820 postępowań, w roku 2016 – 37 104 wszczętych spraw). Wykrywalność w roku 2016 wyniosła 72,7 proc. (w roku 2015 było to 70,1 proc.).

Szczególnie cieszy fakt, że praca funkcjonariuszy spotkała się z bardzo pozytywną oceną w badaniach opinii publicznej. Wynika z nich, że 75,4% ankietowanych na Mazowszu dobrze ocenia pracę policjantów w swojej okolicy.

 

Duża liczba policjantów to zwiększone bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu mazowieckiego dba codziennie 5 402 policjantów, których wspiera w służbie 1 359 pracowników cywilnych. W 2017 r. planowane jest przyjęcie 222 osób.

Liczba wyświetleń: 410

powrót