Aktualności

Decyzje sejmiku

2017.01.24 15:25 , aktualizacja: 2017.01.25 15:02

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Radni stoją przy stołach podczas składania ślubowania fot. Justyna Michniewicz
 • Przedstawiciele Warszawskiego Alarmu Smogowego i stowarzyszenia Akcja Demokracja stoją przy mównicy fot. Justyna Michniewicz
 • Przedstawiciele Warszawskiego Alarmu Smogowego i stowarzyszenia Akcja Demokracja przekazują przewodniczącemu Ludwikowi Rakowskiemu i marszałkowi Adamowi Struzikowi listy z podpisami pod apelem fot. Justyna Michniewicz
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski siedzi przy stole prezydialnym fot. Justyna Michniewicz
 • Marszałek Adam Struzik przemawia przy mównicy fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • Przy mównicy przemawia radna Katarzyna Piekarska fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej siedzi nowy radny Igor Krajnow fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole siedzą radni z Platformy Obywatelskiej. W tle przy mównicy przemawia skarbnik Marek Miesztalski fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole siedzą radni z Prawa i Sprawiedliwości. W tle przy mównicy przemawia radna Jolanta Komorowska fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole siedzą radni Klubu Prawicy Rzeczpospolitej fot. Justyna Michniewicz

Uchwała antysmogowa, zmiany w budżecie województwa, program ochrony środowiska – m.in.  tymi sprawami zajął się Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 24 stycznia br.

Smog

Posiedzenie rozpoczęło się od wysłuchania przedstawicieli Warszawskiego Alarmu Smogowego i stowarzyszenia Akcja Demokracja, którzy zaapelowali o przygotowanie i przyjęcie uchwały antysmogowej dla Warszawy i okolic oraz przedstawienie harmonogramu dalszych prac. Na ręce przewodniczącego Ludwika Rakowskiego oraz marszałka Adama Struzika przekazali kilkanaście tysięcy podpisów złożonych pod apelem.

 

Zmiany w sejmiku

Ślubowanie złożył nowy radny – Igor Krajnow, który objął mandat po Wojciechu Komorowskim. Działalność zainaugurował ponadto Klub Radnych Prawicy Rzeczpospolitej, w skład którego weszli Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki i Piotr Strzembosz.

 

Budżet

Sejmik wprowadził pierwsze zmiany w budżecie województwa na 2017 r. Zmniejszył kwotę przeznaczoną na budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin o blisko 5 mln zł. Zarząd zaproponował przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na zadania inwestycyjne w służbie zdrowia i instytucjach kultury. Rozwiązano też rezerwy celowe w wysokości ponad 14 mln zł na współfinansowanie projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

Ochrona środowiska

Radni przyjęli Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiącego podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na Mazowszu. Zmienili też rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, umożliwiając w ten sposób eksploatację kruszywa naturalnego na kilku działkach w gminie Strzegowo. Teren ten nie charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi, a występujące tam siedliska oraz gatunki zwierząt i roślin zaliczane są do pospolitych.

 

Służba zdrowia

Ze względu na zapowiadaną zmianę systemu finansowania lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej po 30 czerwca br., zarząd podjął decyzję o przejęciu części działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przez Szpital Bródnowski. W związku z tym sejmik wyraził zgodę na zbycie na rzecz Szpitala Bródnowskiego mienia ruchomego znajdującego się w przejmowanym Oddziale Kardiologicznym, Izbie Przyjęć, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz pracowni RTG.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni delegowali Andrzeja Kamasa do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Nadali statuty Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy oraz Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie. Zgodzili się również na ograniczenie populacji zwierząt na terenie lotniska wojskowego w Janowie koło Mińska Mazowieckiego. Do Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego skierowali projekt uchwały dotyczący zmian w statucie województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 977

powrót