Aktualności

O istocie transplantacji

2017.01.27 11:50 , aktualizacja: 2017.01.27 14:55

Autor: Eliza Śniegocka-Walkiewicz (ZD), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Elżbieta Lanc mówi o porozumieniu Fot. Małgorzata...
  • przemawia Elżbieta Lanc Fot. Małgorzata...
  • uczestnicy słuchają ze skupieniem Fot. Małgorzata...
  • spotkanie otwiera Waldemar Patkowski, przy stole siedzą przedstawiciele organizatorów Fot. Małgorzata...
  • przemowom przysłuchują się uczestnicy Fot. Małgorzata...
  • jeden z uczestników spotkania słucha prezentacji Fot. Małgorzata...
  • uczestnicy słuchają prezentacji Fot. Małgorzata...
  • liczni uczestnicy spotkania siedzą Fot. Małgorzata...
  • kobieta słucha prezentacji Fot. Małgorzata...

Dzięki leczeniu przeszczepianiem narządów i szpiku można uratować czyjeś życie. O kwestiach związanych z donacją i transplantacją dyskutują uczestnicy konferencji poświęconej tej tematyce. Wśród nich m.in. członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Wymiana doświadczeń

Podczas dwudniowego spotkania (27–28 stycznia) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie spotkali się eksperci, którzy wymienili się doświadczeniami dotyczącymi tematu konferencji pt. „Psychospołeczne aspekty donacji i transplantacji”.

 

Kierunki medycyny stale się rozwijają, dlatego samorząd podejmuje działaniainicjatywy związane z naszym życiem i zdrowiem. Szczególnie istotne są projekty w kwestii transplantologii. To bardzo ważne, gdyż każdy z nas może być potencjalnym biorcą i dawcą. Zachęcam do promowania idei transplantacji wśród znajomych, rodziny i całego społeczeństwa, bo wiedza i świadomość w tym przypadku ratuje życie

 

– zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc. 

 

Adresatami sympozjum są koordynatorzy transplantacyjni w podmiotach leczniczych w  całym kraju. Wydarzenie jest okazją do omówienia wyzwań i problemów, z jakimi na co dzień się spotykają.

 

Ważne zadania

Niezbędny w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów jest koordynator transplantacyjny. Przeważnie taką rolę pełni osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka). Do zadań koordynatorów należy organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie i dokumentowanie całości złożonej, wielodyscyplinarnej i rozciągniętej w czasie pracy zespołów transplantacyjnych.

 

Współdziałanie wielu podmiotów

Konferencja jest drugim spotkaniem, które zorganizowano w ramach porozumienia dotyczącego współpracy w kwestii propagowania idei dawstwa i transplantacji narządów od dawców zmarłych i żywych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. W październiku 2016 r. porozumienie podpisali reprezentanci Samorządu Województwa Mazowieckiego, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, Stowarzyszenia Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny.

 

Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, a patronatem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

Liczba wyświetleń: 600

powrót