Aktualności

O polityce migracyjnej

2017.02.24 09:40 , aktualizacja: 2017.02.24 09:56

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Z okazji maltańskiej prezydencji, w St. Julians na Malcie 22–23 lutego br., odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów oraz 8. Sesja Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM[1]). W spotkaniach wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Migracja

To jeden z tematów, które poruszono podczas spotkań. Członkowie prezydium KR zapoznali się ze, zgłoszoną przez Nikozję, propozycją wsparcia libijskich władz lokalnych. Libia stałą się głównym krajem tranzytu migrantów do Europy, dlatego nacisk położono na konieczność stabilizacji sytuacji w tym kraju. Nikozyjski projekt to forma poszerzenia, wprowadzonej przez KR, platformy służącej uzyskaniu ofert wsparcia od unijnych miast i regionów oraz przełożeniu tych propozycji na konkretne działania.
Inicjatywę wspierają, politycznie i finansowo, Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja Europejska. Pomoc logistyczną zapewnia Crown Agents – międzynarodowa organizacja na rzecz rozwoju, zarządzająca finansowanym przez UE instrumentem na rzecz administracji publicznej w Libii. Komitet Regionów angażuje się w dialog i współpracę na szczeblu eurośródziemnomorskim, szczególnie w pracach ARLEM-u, w którym 2 przedstawicieli władz lokalnych Libii zyskało status obserwatora.

 

Rozwój obszarów miejskich

Członkowie prezydium KR zapoznali się z projektem dotyczącym budowania zdolności ARLEM-u na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unii Europejskiej dla Śródziemnomorza. Dyskutowano też o aspektach zewnętrznych i wymiarze gospodarczym polityki migracyjnej UE, m. in. o roli władz lokalnych i regionalnych w obszarze przyjmowania migrantów, wdrażania procedur azylowych i relokacji ludności napływowej.

 

[1] To wspólny projekt Komitetu Regionów, władz lokalnych i regionalnych z 3 wybrzeży Morza Śródziemnego, a także stowarzyszeń europejskich i międzynarodowych reprezentujących władze lokalne i regionalne działające w terenie. W skład ARLEM-u wchodzą reprezentanci Komitetu Regionów UE: władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawiciele 15 krajów partnerskich regionu śródziemnomorskiego, m.in. Maroka i Turcji.

Liczba wyświetleń: 354

powrót