Aktualności

O polityce spójności i budżecie UE

2017.05.17 15:50 , aktualizacja: 2017.05.19 11:00
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). fot. Nina Małachowska
MArszałek Adam Struzik fot. Nina Małachowska

Marszałek Adam Struzik wziął udział w 13. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER).

 

O ekologii i klasyfikacji regionów

Członkowie COTER debatowali między innymi nad europejską strategią na rzecz mobilności niskoemisyjnej, która zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o co najmniej 60 proc. w porównaniu z 1999 r. Rozwiązaniem zwiększającym udział władz lokalnych i regionalnych w tych projektach oraz zachęcającym do inwestowania w alternatywne źródła energii na potrzeby transportu, mają być bezzwrotne dotacje w ramach polityki spójności w połączeniu z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

 

Rozmawiano również o klasyfikacji i typologii terytorialnej, które odnoszą się do wniosku Komisji Europejskiej. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych stwierdzili, ze typologia przedstawiona przez Komisję Europejską nie uwzględnia terytoriów o specyficznych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych czy demograficznych. Typologia terytorialna ma wpływ na kreowanie polityki regionalnej, w tym na politykę spójności, która ma zmniejszać dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapewniać ich zrównoważony rozwój. Marszałek Adam Struzik podkreślił, ze województwo mazowieckie jest zróżnicowane wewnętrznie i  w nowym okresie programowania należy zgodnie z nowym podziałem statystycznym kierować pomoc bardziej precyzyjnie i celowo.

 

O budżecie

Marszalek Adam Struzik wziął również udział w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z głównych zagadnień była sytuacja finansowa oraz reforma własnych zasobów finansowych Unii Europejskiej  związana z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur EU. Dyskutowano na temat sytuacji kryzysowej dotyczącej migracji i bezpieczeństwa. Unia Europejska ze względu na zawieranie umów handlowych z państwami trzecimi utraci środki pochodzące z należności celnych. Natomiast BREXITem będzie skutkował stratą dla unijnego budżetu kwoty10 mld euro rocznie po 2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 443

powrót