Aktualności

Ważne decyzje sejmiku

2017.05.24 08:30 , aktualizacja: 2017.06.01 14:30

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
 • Przy mównicy przemawia członek zarządu Elżbieta Lanc fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole siedzą radni Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tle przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stołach siedzą radni klubów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Przy mównicy przemawia radna Anna Sikora fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stole siedzą radni Klubu Platformy Obywatelskiej. W tle przy mównicy przemawia radny Radosław Fogiel fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stołach siedzą radni klubów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego fot. Justyna Michniewicz
 • Przy stołach siedzą radne niezrzeszone oraz radni Klubu Prawicy Rzeczpospolitej fot. Justyna Michniewicz
 • Przy mównicy stoją prezesi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Tomasz Skura i Krzysztof Zając fot. Justyna Michniewicz

Radni, na posiedzeniu 23 maja, rozmawiali o finansach, inwestycjach i kulturze.

 

Zdrowie

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu  to największa placówka tego typu na południowym Mazowszu. Hospitalizowanych jest tam rocznie 36 tys. pacjentów. Mając na uwadze trudną sytuację finansową szpitala, zdecydowano o przeprowadzeniu audytu. Efektem podjętych działań jest, przygotowany przez zarząd placówki, plan naprawczy. Zakłada on m.in. efektywniejsze wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, racjonalizację wydatków i dostosowanie liczby łóżek do rzeczywistego wykorzystania.

 

Finanse

Sejmik przyjął nowelizację budżetu województwa na 2017 r. Oszczędności poprzetargowe i zmiana planów inwestycyjnych to zyskanie 8 mln zł. Pieniądze te pozwolą zrealizować dodatkowe projekty:

 • rozbudowa skrzyżowania w pobliżu mostu w Nasielsku w ciągu drogi nr 571,

 • wykonanie koniecznych robót na przebudowywanych odcinkach drogi nr 727 Klwów–Szydłowiec,

 • przebudowa drogi nr 705 w Sochaczewie,

 • rozbudowa drogi nr 719 relacji Warszawa–Kamion.

Do budżetu wprowadzono blisko 6,1 mln zł na rozbudowę i przebudowę mostów w: Sochaczewie w drodze nr 705, Dobrzenicy w drodze nr 722, Wiązownej w drodze nr 721, Nowinkach w drodze nr 636, Surowem w drodze nr 614, Myszyńcu w drodze nr 614. Środki pochodzą z subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych. Sejmik zgodził się na przekazanie ponad 2,3 mln zł Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na modernizację oddziałów szpitalnych.

 

Nagroda Twórcza

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020, sejmik uchwalił Nagrodę Twórczą. Będzie ona przyznawana młodym artystom i propagatorom kultury zamieszkałym na Mazowszu za osiągnięcia artystyczne i upowszechnianie kultury. Obejmować będzie dziedziny: twórczość literacką, teatralną, muzyczną, plastyczną, fotograficzną i filmową oraz inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego i działania związane z ochroną dziedzictwa kultury. Wyróżnienie to będzie można otrzymać tylko raz. Wnioski o przyznanie nagrody będą mogli składać sami kandydaci. Ogłoszenie o naborze i terminie składania wniosków każdego roku uchwalać będzie zarząd województwa.

 

Instytucje kultury

Sejmik zgodził się na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego oraz Teatru Polskiego im. A. Szyfmana. Dzięki temu instytucje pozyskają dodatkowe środki finansowe na działalność.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli uchwałę, w której określono m.in. kryteria stosowane w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Do Sądu Administracyjnego skierowali skargi na uchwałę z 9 października 2006 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Za bezzasadną uznali skargę na marszałka i zarząd województwa.

Liczba wyświetleń: 798

powrót