Aktualności

W Siedlcach jubileuszowo i naukowo

2017.05.31 16:00 , aktualizacja: 2017.06.01 14:43

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Ratusz „pod Jackiem” – siedziba Muzeum Regionalnego w Siedlcach, lato Muzeum Regionalne w...
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc siedzą na widowni podczas uroczystości jubileuszowych muzeum Wicemarszałek Janina Ewa...
  • siedziba Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, lato Muzeum Ziemiaństwa w...
  • Fragment ekspozycji jubileuszowej „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki” Ekspozycja „Podróże w...
  • widok pierwszej strony prezentacji poświęconej 50-leciu działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach Muzeum Regionalne w...

O roli muzeów we współczesnym świecie rozmawiano podczas Dnia Muzealnika na Mazowszu, połączonego z jubileuszem 50-lecia Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz konferencją naukową „Ziemianie na Podlasiu”.

 

Muzealnicy

Pełnią ważną i odpowiedzialną misję. Są strażnikami dziedzictwa kulturowego, chronią cenne ślady przeszłości i dorobek naszych przodków. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu możemy zgłębiać tajemnice przeszłości oraz poznawać dzieje m.in. regionu. Wpływa to na lepsze rozumienie życia i mentalności poprzednich pokoleń oraz zachodzących na przestrzeni wieków procesów cywilizacyjnych.

 

Pół wieku działalności

Świętujące jubileusz Muzeum Regionalne w Siedlcach to zasłużona i wielokrotnie nagradzana instytucja. Od 50 lat gromadzi, chroni i prezentuje cenne dobra kultury z obszaru sztuki, etnografii, archeologii i historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku artystów regionu siedleckiego oraz terenów nadbużańskich. Obecnie w jej skład wchodzą: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince i Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Instytucja dynamicznie się rozwija, prowadzi ożywioną i wszechstronną działalność – wystawienniczą, edukacyjno-naukową, wydawniczą. Współpracuje z wieloma placówkami, organizuje imprezy, konferencje i konkursy.
Od 2004 r.  muzeum przygotowuje cyklicznie sesje naukowe poświęcone kulturze i historii ziemian w XIX i XX w. W tym roku dyskutowano m.in. o wpływie mecenatu księżnej Aleksandry Ogińskiej na rozwój Siedlec i okolic oraz zapoznano się z dziejami majątku Natolin – siedziby Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Uczestnicy spotkania zwiedzili także odrestaurowany dworek i park w Dąbrowie.

 

Nagrody i wyróżnienia

Za szczególne zasługi na rzecz Mazowsza, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał 3 Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” – Muzeum Regionalnemu w Siedlcach oraz kierującym placówką – Sławomirowi Kordaczukowi i Andrzejowi Matuszewiczowi. Dwunastu najbardziej zasłużonych pracowników wyróżniono Dyplomami Uznania. Nagrody wręczyły wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc.

Liczba wyświetleń: 454

powrót