Aktualności

Edukują i wychowują

2017.06.01 15:40 , aktualizacja: 2017.06.02 10:10

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Medal trafił na ręce...
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska z dyrektor placówki po wręczeniu Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” Dyrektor siedleckiego...
  • budynek siedleckiego ośrodka Specjalny Ośrodek...

Od 95 lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach pomaga dzieciom i młodzieży, których choroba, zrządzenie losu lub niedostatek wykluczyły z życia rodzinnego lub społecznego. Z okazji jubileuszu, ze społecznością ośrodka spotkała się wicemarszałek Jania Ewa Orzełowska.

 

Placówka

Rozpoczęła działalność 1 września 1922 r. pod nazwą Szkoła Podstawowa Specjalna. Na początku funkcjonowała tylko jedna klasa. Z czasem rozszerzono ofertę dydaktyczną, placówka zmieniała też siedzibę. Obecnie funkcjonują: szkoła podstawowa, gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy i Szkoła Przysposabiająca do Pracy, a także koedukacyjny internat. Z oferty ośrodka korzysta 169 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Cyklicznie organizowane imprezy: Dzień Edukacji Narodowej, Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Spotkanie Wigilijne, Dzień Otwarty Ośrodka, Święto Patrona, Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny pomagają w integracji uczniów, a także zwiększają świadomość lokalnej społeczności o działalności placówki. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podkreśliła ważną rolę, jaką pełni instytucja. Podziękowała też pracownikom za ich codzienną, pełną zaangażowania pracę edukacyjno-terapeutyczną.

 

Nagrody

Poprzez edukację, opiekę terapeutyczną i wychowanie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach przygotowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Trwającą blisko wiek pracę docenił marszałek Adam Struzik, który odznaczył ośrodek Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Nagrodę, na ręce dyrektora placówki Krzysztofa Prochenki, przekazała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Liczba wyświetleń: 554

powrót