Aktualności

Komfort i bezpieczeństwo

2017.07.13 14:15 , aktualizacja: 2017.07.14 11:11

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Uczestnicy podpisania umów stoją w półkręgu i pozują do zdjęcia Przedstawiciele Samorządu...
u szczytu stołu umowy podpisują przedstawicielki samorządu, po bokach siedzą beneficjenci Wicemarszałek Janina Ewa...

Dzięki milionom ze środków unijnych, poprawi się komfort podróżowania mieszkańców powiatów ostrołęckiego i makowskiego. Decyzję samorządu województwa potwierdziły podpisaniem umów wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Inwestycja w ostrołęckim…

Nowego odcinka prawie 6-kilometrowej drogi powiatowej w gminie Goworowo mieszkańcy doczekają się już w drugiej połowie 2018 r.

 

Projekt, który zyska 10 mln zł z unijnego wsparcia, zakłada m.in. budowę drogi z pasem pieszo-rowerowym, poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Ponikiew Duża, a także zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Ponikwi Małej. Uda się też przebudować skrzyżowania, linie telekomunikacyjne i wodociągowe. Ponadto beneficjent wybuduje nowe przepusty, zjazdy do indywidualnych gospodarstw, pobocza, chodniki oraz przejścia dla pieszych. Zwiększeniu bezpieczeństwa sprzyjać będą barierki, bariery energochłonne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

Realizacją projektu zajmie się Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

 

… i makowskim

Na ponad 1 mln zł ze środków unijnych mogą liczyć mieszkańcy powiatu makowskiego, gdzie na odcinku Gąsewo Poduchowne–Nowy Szczeglin uda się przebudować ponad 3 km drogi powiatowej i chodniki.

 

W miejscowościach zaplanowano prace polegające na budowie nawierzchni jezdni, umocnieniu obustronnym pobocza czy pogłębieniu istniejących rowów. Powstaną też elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. zatoki przystankowe, chodniki, zjazdy oraz oznakowanie stałe.

 

Za realizację projektu odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.

Liczba wyświetleń: 343

powrót