Aktualności

Drogowe inwestycje w powiecie płońskim

2017.08.01 10:45 , aktualizacja: 2017.08.09 08:22

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

do zdjęcia pozują przedstawiciele sygnatariuszy umów Beneficjenci wraz z...
przy stole z umowami siedzą marszałek, który podpisuje dokumenty, a także wicestarosta i skarbnik powiatu Marszałek Adam Struzik...
Adam Struzik, Anna Dumińska-Kierska i Anetta Gołaszewska-Klimkiewicz patrzą na czek, który podpisuje Andrzej Stolpa Starosta Andrzej Stolpa...

Lepszy komfort jazdy i bezpieczeństwo. Na to mogą liczyć korzystający z dróg w powiecie płońskim. Na siedem projektów o łącznej wartości ponad 65,2 mln zł, powiat otrzyma prawie 17 mln zł w ramach RIT. Umowę dotyczącą dofinansowania podpisali marszałek Adam Struzik, starosta płoński Andrzej Stolpa oraz wicestarosta Anna Dumińska-Kierska.

 

Droga powiatowa nr 3076W – ul. Płocka w Płońsku

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości przeszło 4 mln zł przebudowany będzie ponad półtorakilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do drogi krajowej nr 10. Powstanie nawierzchnia jezdni (którą pokryje warstwa bitumiczna), a także chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki postojowe i autobusowe. Inwestor wykona kanalizację deszczową i kolektor deszczowy odprowadzający ścieki do rzeki Płonki. Dodatkowo w planach uwzględniono rondo na skrzyżowaniu z ulicami Mazowiecką i Jana Pawła II, nową konstrukcję zjazdów na przyległe nieruchomości, jak również nasadzenia zieleni izolacyjnej.

 

Droga powiatowa nr 3079W – ul. Warszawska w Płońsku

Przebudowa czeka blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Targową i Wyszogrodzką do drogi krajowej nr 7. W ramach prac beneficjent wykona jezdnię bitumiczną, chodniki, ścieżki rowerowe oraz kanalizację deszczową. Powstaną miejsca parkingowe, nowe zjazdy na przyległe nieruchomości oraz zatoka autobusowa. Kwota dofinansowania wyniesie ponad 2 mln zł.

 

Droga powiatowa nr 3061W Baboszewo–Dzierzążnia–Kucice

Powiat płoński zainwestuje fundusze unijne (wsparcie wynosi ponad 3 mln zł) w przebudowę blisko 12-kilometrowego odcinka od Baboszewa do Kucic. Projekt zakłada remont nawierzchni jezdni powiatowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 3061W na połączeniu z drogą krajową nr 10. Powstaną nowe ciągi piesze w Zbyszynie i Dzierzążni, a dodatkowo w pierwszej z tych miejscowości – zatoka autobusowa, a w drugiej – planuje się remont na moście. Przebudowa obejmie zjazdy indywidualne i publiczne wraz z przepustami oraz pobocza. Odtworzone będą istniejące rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty – odmulone. Zmieni się też otoczenie dzięki uzupełnieniu zieleni izolacyjnej na całym odcinku projektowanej drogi oraz wycięciu drzew rosnących w rowach drogowych.

 

Droga powiatowa nr 3040W Szpondowo–Strachowo–Poczernin

W planach powiatu płońskiego jest przebudowa ponad 7-kilometrowego odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Projekt zakłada remont nawierzchni drogi, a także przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz poboczy. Nową formę – ronda – zyska skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 632. Odtworzone będą też rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty odmulone. Inwestor zagospodaruje zieleń wokół drogi – drzewa w rowach drogowych wytnie, a zieleń izolacyjną uzupełni. Powstaną nowe ciągi piesze w Strachowie i Dalanówku wraz z kanalizacją deszczową, a dodatkowo w pierwszej z tych miejscowości – zatoka autobusowa. Powiat zyskał na tę inwestycję ponad 2,7 mln zł.

 

Droga powiatowa nr 3030W Wierzbica Szlachecka–Starczewo–Arcelin

W ramach projektu zmodernizowany będzie odcinek o długości 12,7 km. Beneficjent przebuduje nawierzchnię drogi, zjazdy indywidualne i publiczne, pobocza, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Starczewie Wielkim mieszkańcy mogą liczyć na ciągi piesze wraz z kanalizacją deszczową. Poza tym powstaną rowy drogowe odwadniające jezdnię drogi powiatowej nr 3030W, przepusty  będą odmulone, zieleń izolacyjna uzupełniona, a drzewa w rowach drogowych – wycięte. Prawie 2,4 mln zł – tyle zyska powiat płoński na zadanie.

 

Droga powiatowa nr 3034W Szymaki–Smardzewo–Sochocin Kolonia

W planach jest zmodernizowanie ponad 5-kilometrowego odcinka drogi do Smardzewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia. Prace obejmą przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, a także rowów drogowych odwadniających jezdnię. W Smardzewie powstaną ciąg pieszy oraz zatoka autobusowa. Dofinansowanie tego projektu wynosi ponad 1,6 mln zł.

 

Droga powiatowa nr 3052W Wrońska–Omięciny–Joniec

Przebudowa, na którą pozyskano ponad 1 mln zł, obejmie odcinek o długości 6,56 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Szczytno. Prace przewidują m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni, ciągu pieszego w Szczytnie, a także zjazdów i poboczy. Droga będzie oznakowana, powstaną także rowy i zjazdy.

Liczba wyświetleń: 1075

powrót