Aktualności

Sokołów Podlaski stawia na inwestycje

2018.01.08 15:25 , aktualizacja: 2018.01.09 09:02

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska składa podpisane egzemplarze umowy. Obok członek zarządu Elżbieta Lanc i Burmistrz Sokołowa podlaskiego Bogusław Karakula Umowy podpisują...
Przedstawiciele Samorządu Mazowsza i beneficjenci z symbolicznymi czekami na inwestycje Projekty otrzymają łącznie...

Budowa parku przemysłowego, termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych – to pozytywne zmiany, jakie czekają miasto.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 6,2 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych oraz 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabory ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula oraz dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński.

 

– Kontynuacja inwestycji na terenie dawnej cukrowni pozwoli nie tylko stworzyć nowe miejsca pracy ale także uchroni od zniszczenia budynki kompleksu. Dzięki środkom  unijnym budynek Sokołowskiego Ośrodka Kultury zyska nową instalację i energooszczędne oświetlenie. Dzięki nowemu wyposażeniu poszerzy się oferta kulturalna. Obie inwestycje pokazują zróżnicowanie potrzeb mieszkańców Mazowsza, na które staramy się odpowiadać – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– W unijnym budżecie dla województwa mazowieckiego, realizowanym do 2020 r., znalazły się środki na rewitalizację. Działania te pobudzają aktywność lokalnych środowisk, poprawiają warunki do życia, rozwoju gospodarczego i wypoczynku  w obszarach objętych projektem. Ponad 6,2 mln, które trafią do Sokołowa Podlaskiego, to środki dzięki którym powstanie nowa przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i dla turystów. Bardzo ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności miejsc objętych rewitalizacją w proces dbania o własną przestrzeń i to jest jedna z najtrudniejszych ról dla władz miasta – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

 

Liczba wyświetleń: 477

powrót