Aktualności

Fundusze na zdrowie i naukę

2018.02.06 14:10 , aktualizacja: 2018.02.07 14:24

Autor: oprac.na podst.mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

na zdjęciu widać stetoskop źródło: pixabay.com
w rzdzie stoją przedstzwiciele samorzadu województwa i beneficjenci z czekami w rękach Ponad 60 mln zł z UE trafi...

Mieszkańcy Ostrołęki będą mogli korzystać ze specjalistycznej opieki kardiologicznej w ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. Nowoczesna aparatura medyczna do prowadzenia prac badawczych nad chorobami cywilizacyjnymi trafi do konsorcjum naukowego, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dzięki funduszom unijnym, rozwinie Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają w sumie ponad 60 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

– O zdrowie i bezpieczeństwo dbamy na wielu płaszczyznach. Fundusze unijne, które trafią do placówek związanych z ochroną zdrowia pozwolą na prowadzenie badań związanych, m.in. z chorobami cywilizacyjnymi. Zaś fundusze, które otrzyma warszawskie środowisko naukowe pozwolą na rozwój sfery badawczej – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– Bardzo cieszą mnie takie dni, jak ten, kiedy możemy przekazać ogromne środki na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza. Powstający Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej to dobra wiadomość dla pacjentów, którzy będą mogli korzystać z profesjonalnej opieki i nowoczesnego sprzętu blisko miejsca zamieszkania. Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie mógł dedykować badania placówkom ochrony zdrowia. Rozwój Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT umożliwi wprowadzenie na rynek usług badawczo-rozwojowych dla branży motoryzacyjnej i transportowej – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Specjalistyczny sprzęt dla ostrołęckiej kardiologii

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce powstanie Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej. Będzie się składał z oddziału stacjonarnego, dziennego oraz telerehabilitacji (pacjenci wyposażeni w urządzenia do teletransmisji będą mogli rehabilitować się w domu). Placówka zyska dodatkową specjalistyczną aparaturę medyczną. Modernizację przejdzie Pracownia Elektrofizjologii. Pojawią się tu m.in.: kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stacja diagnostyczna oraz stanowiska monitorowane do rehabilitacji kardiologicznej. Doposażenie ośrodka obejmie również system do telerehabilitacji, wyposażenie sal do kinezyterapii w materace, piłki, lustra czy też step fitness.

 

Nauka na rzecz ochrony zdrowia

Po ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania sięgnie konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Powstanie ośrodek naukowy skupiający ściśle ze sobą współpracujące środowiskowe centra badawcze. Prowadzone będą tu badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz geriatrycznych. W skład konsorcjum wchodzą również Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN.

 

Badania i rozwój

Środki z programu regionalnego pomogą w rozwoju Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT. Pozwolą na doposażenie laboratoriów w aparaturę i niezbędny sprzęt potrzebny do wprowadzenia na rynek usług badawczo-rozwojowych dla branży motoryzacyjnej i transportowej. Zaplanowano m.in. 2 stanowiska dynamometryczne do badania układów hamulcowych samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów osobowych i dostawczych, doposażenie w komorę klimatyczną unikatowego w skali kraju stanowiska – elektrohydraulicznego symulatora obciążeń trakcyjnych. Instytut rozbuduje również tor badawczy pojazdów. Projekt jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej dzięki unijnemu wsparciu z programu Innowacyjna Gospodarka.

Liczba wyświetleń: 471

powrót