Aktualności

Europa na rozdrożu?

2018.02.26 10:30 , aktualizacja: 2018.02.27 11:09

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

euro - papierowe i monety źródło: pixabay.com

Unijna polityka spójności UE musi nadal stanowić filar przyszłości UE. Powinna być silna, skuteczna, widoczna i dostępna dla każdego regionu i miasta. Akcentuje to przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz w liście skierowanym do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

 

Polityka spójności

Służy wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Jako główne narzędzie inwestycyjne, tworzy miejsca pracy, wspiera MŚP, pobudza innowacje i przeciwdziała zmianie klimatu. Zdaniem Lambertza podważanie spójności postawiłoby pod znakiem zapytania przyszłą jedność UE.

 

– Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przeprowadzili ponad 140 debat z obywatelami europejskimi. Jako politycy UE działający najbliżej mieszkańców, nasi członkowie wiedzą, że obywatele nie chcą zadowalać się ograniczeniem Europy. Pragną czegoś ambitniejszego – budżetu na rzecz obywateli z myślą o silnej Europie w przyszłości – zaznaczył w piśmie Karl-Heinz Lambertz.

– Nie możemy finansować nowych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo i obrona, kosztem solidarności i inwestowania w przyszłość. Nowe zadania oznaczają nowe zasoby. Należy dbać o te zasoby i powinny one stanowić ponad jedną trzecią kolejnych wieloletnich ram finansowych – podkreślił.

– Liczę, że zechce Pan przekazać to przesłanie szefom państw i rządów, tak aby krótkowzroczna polityka lub egoizm narodowy nie podważały dziedzictwa, które otrzymaliśmy od ojców założycieli Unii – podsumował Karl-Heinz Lambertz.

 

Więcej w serwisach – PAP oraz Komitetu Regionów .

 

Wsparcie regionów

Komitet Regionów przedłożył obszerne zalecenia dotyczące poprawy polityki spójności. Wspólnie z wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast utworzono #CohesionAlliance. To sojusz podmiotów, przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Pisaliśmy o tym w materiale Sojusz na rzecz silnej polityki spójności.

 

Dlaczego silna pozycja polityki spójności jest dla Polski taka ważna? Jak wynika z danych KE, w Polsce środki unijne z polityki spójności w latach 2015–2017 stanowiły 61,17 proc. inwestycji publicznych, co lokuje nasz kraj na czwartym miejscu w UE pod tym względem, po Portugalii, Chorwacji i Litwie. W aktualnej perspektywie finansowej 2014–2020 UE przeznaczyła na ten cel 351,8 mld euro, co stanowi jedną trzecią unijnego budżetu. W tym czasie Polska zainwestuje z tych środków 82,5 mld euro, najwięcej spośród państw członkowskich.

 

W Brukseli trwają obecnie prace nad przyszłym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej, który będzie obowiązywał po 2020 r. Poznamy roczny próg wydatków wszystkich polityk UE na lata 2021–2027. Na początku maja Komisja Europejska ma przedstawić stosowną propozycję.

 

 

Liczba wyświetleń: 384

powrót