Aktualności

Posiedzenie EPL w Sofii

2018.03.09 15:20 , aktualizacja: 2018.03.12 08:34

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

plakat informujący o spotkaniu w języku angielskim Logotyp spotkania
na scenie przedstawiciele parti Spotkanie odbyło się 9...
głos zabiera jeden z przestawiciel EPL Tematem przewodnim...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Komitetu Regionów. Zorganizowano je w Sofii, z okazji pierwszej prezydencji Bułgarii w radzie UE.

 

Tematem przewodnim spotkania było wzmacnianie wartości UE poprzez lepsze kształcenie i dziedzictwo kulturowe. Członkowie EPL dyskutowali o konieczności propagowania silniejszego poczucia tożsamości europejskiej, opartej na różnorodności kulturowej i terytorialnej, uznając je za niezbędny warunek dynamizacji Wspólnoty.

 

W trakcie debaty przeanalizowano sposoby na wzmocnienie wartości UE, czyli inwestowanie w kształcenie i umiejętności młodzieży, przedsiębiorczość oraz cyfryzację na szczeblu lokalnym i regionalnym. Głos zabrali m.in. Mariya Gabriel, europejska komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz Rosen Plewnelijew były prezydent Bułgarii (2012–2017).

 

Członkowie EPL przyjęli deklarację, w której zobowiązali się do oddolnego zaangażowania – na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym – mającego zwiększyć zaufanie do projektu Unii Europejskiej i współodpowiedzialność za niego.

 

Spotkanie było także okazją do prezentacji najlepszych praktyk z miast i regionów UE, finansowanych ze środków UE i/lub budżetów krajowych, regionalnych i lokalnych. Województwo mazowieckie na stoisku promocyjnym prezentowało m.in. broszury o Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W placówce, łączącej kultywowanie dziedzictwa kulturalnego i tradycji z funkcją edukacyjną, powstało centrum kulturalno-rekreacyjne. Jego budowa została w 85 proc. sfinansowana z RPO WM na lata 2007–2013 i jest świetnym przykładem na efektywne wykorzystanie środków unijnych.

Liczba wyświetleń: 334

powrót