Aktualności

Od 90 lat ratują mienie i życie ludzkie

2018.03.19 12:45 , aktualizacja: 2018.03.19 15:25

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

przy stole siedzą: burmistrz miasta i gminy Mordy Jan Paweł Ługowski, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i starosta siedlecki Dariusz Stopa W spotkaniu uczestniczyli...
strażacy-ochornicy z Radzikowa Wielkiego stoją w 2 rzędach przed samochodem specjalistycznym Druhowie z Radzikowa...
źródło: pixabay.com

Sprawozdanie z działań zarządu i plany na bieżący rok były głównym tematem walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikowie Wielkim (powiat siedlecki). W zebraniu uczestniczyli druhowie, a także wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Działania jednostki

OSP w Radzikowie Wielkim działa od 1928 r. Obecnie jednostkę tworzy 42 strażaków-ochotników, w tym 23 czynnych. W ubiegłym roku uczestniczyli w 13 akcjach bojowych. Druhowie na bieżąco pogłębiają specjalistyczną wiedzę. Biorą m.in. udział w kursach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Udzielają się też społecznie. Uczestniczyli w wielu lokalnych uroczystościach. Często zabezpieczają wydarzenia organizowane w rodzinnej miejscowości. Warto także podkreślić ich zaangażowanie w edukację młodzieży – pogadanki organizowane w miejscowej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych OSP 2017 druhowie wywalczyli drugie miejsce. Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było pozyskanie 4 aparatów ODO i 4 czujników bezruchu. Nowy sprzęt znacząco zwiększy bezpieczeństwo ochotników i pozwoli na realizowanie szerszego wachlarza działań pożarniczych.

 

– Cieszę się, że na Mazowszu są jednostki OSP, które nie tylko angażują się w akcje ratunkowe, ale także aktywnie uczestniczą w życiu mieszkańców. Dodatkowo jednostka w Radzikowie Wielkim może pochwalić się wieloletnią tradycją niesienia pomocy. Serdecznie Wam gratuluję dotychczasowych sukcesów i dziękuję za gotowość do służby na rzecz Mazowszan – zaznaczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Jakie plany?

Druhowie będą kontynuować szkolenia i pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa. Podjęli też działania zmierzające do utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W planach jest również pozyskanie sprzętu hydraulicznego, 2 noszaków do ODO i radiostacji nasobnych. Nie zabrakło również deklaracji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Radzikowie Wielkim.

 

Liczba wyświetleń: 455

powrót