Aktualności

O wodzie i gazie w Unii Europejskiej

2018.04.13 10:45 , aktualizacja: 2018.04.13 11:54

Autor: Roman Adamczyk (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

zdjecie przedstawia moment nalewania wody z butelski do szklanki źródło: pixabay.com

Dyskusja na temat rynku gazu i jakości wody pitnej w Europie zdominowała 18. Posiedzenie Komisji ENVE (Środowiska, Zmian klimatu i Energii) Europejskiego Komitetu Regionów. W rozmowach udział wziął marszałek Adam Struzik.

 

W stronę bezpiecznego środowiska

Członkowie komisji zaznaczyli, że dostęp do bezpiecznej wody to podstawowe prawo człowieka. Choć ta dostępna w UE utrzymuje najwyższe standardy na świecie, to nie można pominąć czynników związanych ze zmianami w środowisku, ani praw konsumentów. Obywatele muszą mieć pełne zaufanie do jakości i bezpieczeństwa wody. Dlatego w opinii dotyczącej dyrektywy podkreślono, że należy jeszcze poprawić parametry wody pitnej.

 

Jak ujednolicić ceny gazu?

Najwięcej uwagi w dyskusji poświęcono opinii „Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego”. Była to kontynuacja rozmów zapoczątkowanych na poprzednim posiedzeniu. Znaczenie gazu ziemnego będzie rosło, w związku z przechodzeniem na zieloną energię. Tymczasem UE nie dysponuje jego wystarczającą ilością, dlatego ważne jest właściwe zabezpieczenie dostaw z importu. Największymi dostawcami do UE są: Rosja, Norwegia i Algieria. Dotychczas nie było przepisów regulujących rynek wewnętrzny gazu, ale mimo to były stosowane ogólne zalecenia. Usunięcie luk prawnych w dyrektywie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego wpłynie na większą przejrzystość w dostawach. Nowe zasady mają objąć nowe gazociągi, ale rozważa się rozszerzenie przepisów na te już istniejące. Proponowanego ładu prawnego nie można rozszerzyć poza terytorium UE. W tej sytuacji warto się zjednoczyć i traktować UE jako całość zmierzającą w kierunku większej integracji rynku gazu. Obecnie ceny gazu ziemnego są różne – mniejsze w Europie Zachodniej, a większe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego docelowo powinny one podlegać negocjacji przez UE z producentem. Na posiedzeniu przyjęto poprawkę marszałków Witolda Stępnia, Władysława Ortyla, Adama Struzika, aby każdorazowo uwzględniać ryzyko. Import gazu powinien pochodzić z różnych źródeł i musi być rozłożony równomiernie. Poprawka określa, że gaz z nowych przyłączy nie powinien  przekraczać 40 proc. zużycia dziennego.

 

Na 18. posiedzeniu omówiono i przyjęto także opinie do Zarządzenia w sprawie klimatu po 2020 r. oraz komunikat dotyczący europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dalsze dyskusje zaplanowano na kolejnych sesjach plenarnych EKR.

Liczba wyświetleń: 344

powrót