Aktualności

Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności

2018.06.07 15:00 , aktualizacja: 2018.06.07 15:43

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • konferencja Komisji Polityki Spójności, na pierwszym planie siedzi marszałek Adam Struzik Podczas dyskusji o polityce...
  • sala konferencyjna, Bułgaria, członkowie Prezydium Komitetu Regionów Debata poświęcona budżetowi...
  • Bułgaria, posiedzenie komisji COTER Posiedzenie komisji COTER w...

Na zaproszenie burmistrz Sofii Yordanki Fandakovej, 6 i 7 czerwca br. w stolicy Bułgarii, która przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej w I połowie 2018 r., zorganizowano posiedzenie i konferencję Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER oraz posiedzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. W spotkaniach wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Komisja COTER

Podczas dyskusji o polityce spójności po 2020 r. marszałek Adam Struzik przedstawił zdecydowane stanowisko polskich regionów, podkreślając, że dla wielu krajów nie do przyjęcia jest redukcja środków na politykę regionalną Unii Europejskiej (#CohesionPolicy) – szczególnie dla Polski o 26 proc.

 

– Nowe cele powinny być finansowane z nowych środków np. podwyższenia składki członkowskiej, a nie kosztem realizowanych dotychczas priorytetów – zaznaczył marszałek Adam Struzik. Polskie regiony nie akceptują redukcji środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich (II Filar Wspólnej Polityki Rolnej). Powinny być one zintegrowane z funduszami strukturalnymi w ramach polityki spójności – dodał.

 

Większość mówców krytycznie oceniła projekt Komisji Europejskiej. Apelowano o rewizję rozwiązań i wspólną pracę z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem pakietu legislacyjnego i ram finansowych budżetu Unii Europejskiej po roku 2020.

 

Strategia i finanse

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów oraz uczestniczył w debacie poświęconej konsekwencjom budżetu UE po 2020 r. dla władz lokalnych i regionalnych. Uczestnicy spotkania definiowali kluczowe elementy dotyczące wieloletnich ram finansowych i ich potencjalny wpływ na europejskie regiony oraz strategie polityczne UE.

 

Członkowie prezydium KR wzięli także udział w wizycie studyjnej w sofijskim metrze jako przykładzie inwestycji finansowanej ze środków UE.

 

 

Liczba wyświetleń: 346

powrót