Aktualności

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

2018.06.07 11:45 , aktualizacja: 2018.06.08 08:44

Autor: Małgorzata Odnoczko (ZD), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Konferencję otworzyła...
  • lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, Andrzej Skrzypek wygłasza referat Referat na temat...
  • liczni uczestnicy spotkania Przedstawiciele ośrodków...

W urzędzie marszałkowskim, z udziałem członek zarządu Elżbiety Lanc oraz przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, sądów okręgowych i rejonowych, komend wojewódzkich policji oraz podmiotów świadczących usługi transportu medycznego, rozmawiano o realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.

 

Dobro pacjenta

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.) za zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody odpowiada marszałek województwa. Zapis określa obowiązki marszałka w sposób bardzo ogólny. Chcąc wywiązać się z ustawowych zadań, przede wszystkim mając na uwadze dobro pacjenta wymagającego szpitalnej pomocy medycznej, wypracowano procedurę umożliwiającą wykonanie postanowienia sądu w sposób profesjonalny, szybki, z poszanowaniem dóbr osobistych pacjenta. W trakcie realizacji zadania pojawiło się szereg pytań i wątpliwości. Konferencja służyła wypracowaniu jednolitego sposobu działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zadania.

 

– W tak ważkim temacie konieczna jest współpraca wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji postanowień sądowych – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc. Zwróciła też uwagę na szczególną rolę pracowników pomocy społecznej, którzy jako pierwsi rozpoznają potrzeby swoich podopiecznych i organizują dla nich niezbędną pomoc.

 

Efekty dyskusji

Pierwszym punktem konferencji był referat na temat najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, wygłoszony przez Andrzeja Skrzypka, lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z procedurami wypracowanymi w urzędzie marszałkowskim związanymi z umieszczeniem chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.

W wyniku dyskusji ustalono dalsze jednolite postępowanie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba chora nie wyraża zgody na leczenie i sąd zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie jej do szpitala psychiatrycznego przez policję. Wyjaśniona została także kwestia finansowania kosztów przewozu chorego do szpitala psychiatrycznego, które pokrywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

Liczba wyświetleń: 669

powrót