Aktualności

Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

2018.09.17 08:15 , aktualizacja: 2019.03.01 08:57

Autor: Katarzyna Mańska, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Logotyp austriackiej Prezydencji Rady UE W Innsbrucku zorganizowano...

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, inaugurującym austriacką Prezydencję Rady UE. Spotkanie odbyło się 14 września w Innsbrucku.

 

 

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie deklaracji Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie wdrażania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Tym samym zaakceptowano sprawozdanie końcowe grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności zgodnie z koncepcją „robić mniej, ale efektywniej”. Grupę utworzył przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker w listopadzie 2017 r., w kontekście debaty w sprawie przyszłości Europy do 2025 r.

 

Członkowie Prezydium wyrazili przekonanie, że właściwe wdrażanie zaleceń grupy zadaniowej znacznie poprawiłoby integracyjny charakter UE i wniosłoby konstruktywny wkład w opracowywanie prawodawstwa UE. Prowadziłoby także do lepszego zrozumienia wartości dodanej UE w interesie obywateli. W deklaracji pojawił się apel o wspólne wysiłki na rzecz krzewienia kultury pomocniczości w procesie kreowania polityki UE, szczególnie na poziomie jak najbliższym obywatelom.

 

Na koniec członkowie Prezydium KR uznali, że dyskusja na temat pomocniczości i proporcjonalności kontynuowana będzie w Bregencji w dniach 15–16 listopada 2018 r. oraz na Europejskim Szczycie Regionów i Miast, który odbędzie się w marcu 2019 r. w Bukareszcie.

Liczba wyświetleń: 181

powrót