Aktualności

Projekty środowiskowe przyszłej agendy unijnej

2018.11.16 13:30
Autor: Roman Adamczyk (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
kula ziemska otoczona strzałkami oznaczającymi recykling Ilustracja www.pixabay.com

Założenia przyszłego, ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska oraz minimalne wymagania dotyczące ponownego wykorzystania wody. Zdominowały obrady 21. posiedzenia Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE). Dyskutowano także o platformie dla regionów górniczych. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Ochrona środowiska

Mówiąc o unijnym programie działań dotyczącym środowiska, podkreślono potrzebę przygotowania nowej polityki w tym obszarze. Komisja Europejska (KE) jeszcze nie przedstawiła swojego dokumentu, ale Komitet Regionów już zajął się nad tym tematem. Stwierdza, że dużo już osiągnięto – ogólny poziom zanieczyszczeń zaczął się powoli obniżać. Przyroda jest lepiej chroniona i zwiększyło się przechodzenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostrzeżono także obszary, które nadal wymagają interwencji. Tradycyjna polityka ochrony środowiska była skuteczna przez ponad 40 lat, ale nie jest już wystarczająca. Nawet jeśli zostaną osiągnięte wartości dopuszczalne jakości powietrza, gleby i wody – to mogą mieć one negatywne skutki dla zdrowia ludzi i przyrody. Nakreślono problematykę jaka powinna być uwzględniona przez KE w ósmym programie działań w zakresie środowiska.

 

Ponowne wykorzystanie wody

W tej kwestii zaproponowano m.in. ustalenie wiążących norm lub wytycznych definiujących minimalne wymagania, które musi spełniać odzyskana woda przed jej ponownym wykorzystaniem np. do nawadniania w rolnictwie. W tym obszarze warunki dla producentów rolnych powinny być takie same w całej UE. Dziś aż 1/3 Europy ma problemy z wodą. Narzędzia w tym zakresie istnieją tylko w sześciu państwach członkowskich. Samorządy same mogą nie podołać wyzwaniom, dlatego wskazano potrzebę wprowadzenia nowych uregulowań prawnych.  

 

Platforma dla regionów górniczych

Ostatnim podjętym podczas posiedzenia zagadnieniem było górnictwo. Platforma dla regionów górniczych powstała w okresie transformacji, w grudniu 2017 r. Skupia 12 krajów UE, w których jest 41 regionów górniczych. W sumie, w tym sektorze zatrudnionych jest 200 tys. osób. Aktywna współpraca na platformie obejmuje 15 regionów i wciąż się rozwija. Widząc potrzebę ściślejszej współpracy i włączenia większej liczby regionów, w najbliższym czasie ma powstać sekretariat ds. górnictwa. Dodatkowo w przyszłej perspektywie finansowej ma powstać fundusz transformacji energii (z kwotą 5 mld euro).

Liczba wyświetleń: 582

powrót