Aktualności

Budżet województwa na 2019 r.

2018.12.19 15:35 , aktualizacja: 2018.12.19 16:19

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Tomasz Kucharski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego siedzi za stołem, prowadzi sesję sejmiku Wiceprzewodniczący Sejmiku...
 • marszałek Adam Struzik przemawia przy mównicy na sesji sejmiku, po lewej stronie stoi choinka Marszałek Adam Struzik...
 • przy mównicy przemawia radny Krzysztof Strzałkowski, z lewej strony przy stole siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski Przemawia radny województwa...
 • przy stole siedzą radni Koalicji Obywatelskiej, na pierwszym planie od lewej siedzi wicemarszałek Wiesław Raboszuk Radni Koalicji...
 • przy mównicy stoi radny Adam Orliński Radny województwa...
 • sesja sejmiku, radni siedzą przy stołach, zrzeszeni w klubach sejmikowych Głos w dyskusji nad...
 • Ewa Białecka, radna województwa mazowieckiego przy mównicy, zabiera głos w sparwie budżetu Radna województwa...

Dziś radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2019 r. Przyszły rok zapowiada się rekordowo pod względem inwestycji. Na ten cel Mazowsze przeznaczy aż 1,1 mld zł.

 

Planowane dochody wyniosą ponad 3,2 mld zł, z czego 2,5 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,3 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2019 r. wyniesie 509 mln zł.

 

– To będzie bardzo dobry rok dla Mazowsza. Ponad 30 proc. naszego budżetu przeznaczymy na inwestycje zarówno drogowe, w służbie zdrowia czy w instytucjach kultury. Znajdą się również środki na różnego rodzaju programy wsparcia kierowane do samorządów lokalnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy na renowację zabytków – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 674 mln zł. Ponad 596 mln zł zostanie przeznaczone na  budowy, rozbudowy i modernizacje dróg wojewódzkich, a ponad 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg powiatowych. Blisko 166 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 80 mln zł – w instytucjach kultury. Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 24,5 mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 355 mln zł. Z kolei na renowację mazowieckich zabytków zostanie przeznaczonych 14,9 mln zł.

 

Największe planowane na 2019 r. inwestycje

Drogi

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – 70 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 57 mln zł;
 • droga wojewódzka 727 Klwów-Szydłowiec38,5 mln zł;
 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – 30 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, na  odcinku od km 23+100 do km 30+625 – 26,8 mln zł;
 • droga wojewódzka 637 Warszawa-Węgrów26 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 616 relacji Rembielin-Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) – 20 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 618 relacji Gołymin-Wyszków18 mln zł;
 • rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Poniatów; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka;  dw. nr 690 Boguty Pianki) – 16 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 579 Kazuń - Błonie Etap II14,7 mln zł;
 • droga wojewódzka 801 Warszawa-granica województwa14,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno-gr. woj. – 13,4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie – 11 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew – 10 mln zł;
 • budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – 10 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 722 w m. Prażmów  od km 16+822 do km 19+004 – 10 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 694 Przyjmy-Brok-granica województwa w m. Małkinia Górna – 9,8 mln zł;
 • budowa drogi wojewódzkiej 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 – 9,6 mln zł;
 • droga wojewódzka 575 Płock-Kazuń Nowy9,1 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 8,5 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz – 8 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki – 7,8 mln zł
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840, gmina Jastrząb – 7,5 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec-Ruda Wolińska – 7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Golądkowo – 7 mln zł;
 • poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach6,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – 5,5, mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski – 5 mln zł;

Zdrowie

 • modernizacja oddziału pediatrycznego w Szpitalu Dziecięcym im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie13,8 mln zł;
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – 11,3 mln zł;
 • modernizacja oddziałów szpitalnych  w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie10,5 mln zł;
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu12 mln zł;
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu9,8 mln zł;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 9 mln zł;
 • modernizacja Pawilonu III w szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym8,4 mln zł;
 • zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie7,4 mln zł;
 • budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski6,6 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer'' Sp. z o.o. – 5 mln zł;

Kultura

 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – 7,1 mln zł;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 6,3 mln zł;
 • Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku6,1 mln zł;
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – 5,5 mln zł;
 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie – 6,1 mln zł.

 

Liczba wyświetleń: 1981

powrót